Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag bedraagt € 800. U kunt tot en met 31 oktober 2022 online energietoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Energietoeslag aanvragen

Papieren aanvraagformulier

Voor een papieren aanvraagformulier kunt u langskomen op het Stadskantoor of bij een Wijkwijzer bij u in de buurt. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
Let op: bij het Stadskantoor helpen we u niet met het aanvragen. U haalt dus alleen het formulier op.

Hulp bij het aanvragen

Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen, bezoek dan een Wijkwijzer bij u in de buurt.

Als u samen met iemand energietoeslag aanvraagt, bijvoorbeeld met uw partner, dan komt u samen langs om te ondertekenen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor energietoeslag als u tot maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum verdient.

Hoeveel dit is, hangt af van uw situatie. In de tabel ziet u de netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

bedragen 120% sociaal minimum
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd  Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.245 € 1.383
Samenwonend/getrouwd € 1.778 € 1.873

 
  
Welk inkomen wordt meegeteld 

Het gaat om uw netto-maand inkomen van de maand voordat u uw aanvraag indient, dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee.

Als inkomen telt onder andere mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en of kinderalimentatie

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • Dak- of thuisloos bent
 • In een instelling woont
 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Een student jonger dan 27 jaar bent en aanspraak maakt op studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • Geen zelfstandige woonruimte bewoont

Wat heeft u nodig

Om energietoeslag aan te vragen heeft u nodig: 

 • DigiD
 • ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie, bewijs van netto inkomen van de laatste maand
 • Kopie bankafschrift van de afgelopen kalendermaand. Dit betekent bij een aanvraag in mei dat u een kopie van het bankafschrift van de maand april moet meesturen

Energietoeslag automatisch ontvangen

Een groep huishoudens krijgt de energietoeslag automatisch. Zij hebben hierover een brief ontvangen of ontvangen deze binnenkort. Het gaat om huishoudens die bijstand, bijzondere bijstand, IIT of AIO krijgen. Dit geldt ook voor Ondernemers met een Bbz. Zij hebben het bedrag ontvangen op 22 april of ontvangen dit binnenkort.

Meer informatie

​Bekijk ook de veelgestelde vragen