Hulp bij schulden

Heeft u problemen met omgaan met geld of heeft u schulden? U kunt op verschillende plekken terecht voor hulp en ondersteuning. Zo kunt u op de website van Geldkompas informatie vinden over welke stappen u kunt zetten. Met tips over hoe u geld kunt besparen bijvoorbeeld. Of met een overzicht van toeslagen en bijdragen waar u mogelijk recht op heeft. Of met het invullen van formulieren. Ook de Wijkteams Enschede bieden u praktische hulp en kunnen u doorverwijzen naar diverse hulpverleners. 

Kijk voor meer informatie op de onderstaande websites:

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. U kunt hiervoor terecht bij de Stadsbank Oost Nederland.

Wat de Stadsbank voor u kan betekenen, leest u hieronder onder 'Voorwaarden'.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan wel?

 • De Stadsbank Oost Nederland zal u gericht adviseren over mogelijke oplossingen voor uw schuldensituatie;
 • De Stadsbank Oost Nederland kan u passende hulpverlening/begeleiding aanbieden door instanties die zeer deskundig zijn op het gebied van financiële hulpverlening.

Wat kan niet?

 • De Stadsbank Oost Nederland kan uw schulden niet betalen;
 • De Stadsbank Oost Nederland kan niet elke schuldensituatie oplossen. Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer u een aanvraag voor een schuldhulpregeling wilt indienen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende vragen:

 • Welke schulden heeft u en welke aflossingen moet u betalen?
 • Hoe zijn de schulden ontstaan?
 • Wat is uw (gezamenlijk) inkomen?
 • Wat zijn uw maandelijkse vaste lasten en wat zijn uw overige uitgaven?

Samen met u en uw eventuele partner, gaan we uw financiële situatie bespreken. Dan komen vragen aan de orde als:

 • Hoe gaat u met uw geld om?
 • Moet daar verandering in aangebracht worden en hoe?
 • Welke mogelijkheden zijn er in uw situatie?

Voor wie is het bedoeld?
Nederland kent diverse vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Particulieren moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenoeaamde vrijwillige schuldhulp. Dit betekent dat gezamenlijk met schuldeisers afspraken moeten worden gemaakt om tot een minnelijke betalingsregeling te komen. Dit geldt in principe ook voor zelfstandige ondernemers die in financiële problemen geraken. In de praktijk vinden ondernemers vaak hulp bij een accountant, advocaat of bedrijvenadviseur. Maar soms lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden. De Wet op Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt nog enig perspectief op een schuldenvrije toekomst (wettelijke schuldsanering). Meer hierover kunt u vinden in de linkerkolom onder 'Bijzonderheden'.

Welke hulp kunnen andere instanties bieden?
Het kan nodig zijn dat u financieel orde op zaken stelt. Dit hoeft u niet alleen te doen. U kunt daarvoor hulp (budgetadvies of begeleiding) krijgen van bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk. Doel is om de maandelijkse inkomsten en uitgaven goed op elkaar af te stemmen en om te voorkomen dat u opnieuw in de schulden raakt.
Het Algemeen Maatschappelijk Werk is een onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD).

Wat moet ik nog meer weten?
Mocht u na het lezen van onze informatie nog vragen hebben klik dan eens op een van onderstaande websites.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.