Individuele studietoeslag

Volg je een opleiding, ben je 18 jaar of ouder en ben je door een beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Enschede.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • Je hebt geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.
  • Je bent een persoon van wie is vastgesteld dat deze niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft 

Studietoeslag

Een individuele studietoeslag bedraagt per 1 januari 2019 € 100,- per maand (€ 1.200,- per jaar). De studietoeslag wordt met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die van de aanvraag, toegekend voor de rest van het schooljaar. 

Aanvraag individuele studietoeslag

Je kunt de Individuele studietoeslag digitaal aanvragen. Dat doe je via het aanvraagformulier bijzondere bijstand.

Hiervoor heb je een actueel DigiD nodig. Als je dat niet hebt, moet je eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid

Als digitaal aanvragen niet lukt

Lukt het niet om de aanvraag digitaal af te handelen of heb je een vraag? Dan kun je ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 - 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om de individuele studietoeslag aan te vragen.