Individuele studietoeslag

Je bent student en hebt een blijvende medische beperking. Dan is het voor jou waarschijnlijk moeilijk om naast je studie geld bij te verdienen. Je kunt dan individuele studietoeslag aanvragen. Dat is extra financiële hulp om toch een opleiding te doen of af te maken.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor individuele studietoeslag:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je woont in de gemeente Enschede
 • Je volgt een studie waarbij je recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten
 • Je kunt door een beperking geen geld bijverdienen naast je studie
 • Je hebt geen Wajong of WGA/WIA uitkering van het UWV
 • Je eigen vermogen is lager dan € 6.225 als je alleenstaand bent, of lager dan € 12.450 als je een partner en/of een kind hebt. Het vermogen van je ouders telt niet mee

Je vraagt de toeslag aan via het formulier Bijzondere bijstand. Je hebt DigiD nodig.

Individuele studietoeslag aanvragen

Wat moet je weten

 • De toeslag is geen lening die je moet terugbetalen. Je mag het geld houden en gebruiken waarvoor je maar wilt
 • Het gaat om een bedrag van € 300 per maand
 • Individuele studietoeslag krijg je maximaal 12 maanden: 1 schooljaar
 • Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar
 • Voor een eventueel volgend studiejaar moet je opnieuw individuele studietoeslag aanvragen
 • Je kunt individuele studietoeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen

Wijzigingen altijd doorgeven

Wijzigingen die gevolgen hebben voor je recht op individuele studietoeslag moet je altijd doorgeven.

Bijvoorbeeld als je stopt met je studie en daardoor je studiefinanciering (tijdelijk) stopt. Of als je niet meer voldoet aan 1 van de andere voorwaarden. De individuele studietoeslag stopt dan. Je kunt later altijd opnieuw individuele studietoeslag aanvragen.

Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoef je geen geld terug te betalen dat je te veel hebt gekregen. Je kunt wijzigingen online doorgeven via het wijzigingsformulier. Je hebt daarvoor DigiD nodig. Je mag wijzigingen ook telefonisch doorgeven op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 053 - 481 78 00.

Contact

Bel ons:

 • Als je wijzigingen door wilt geven
 • Als je hulp nodig hebt bij het invullen van het aanvraagformulier

Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 053 - 481 78 00.