is het project Vroeg Eropaf gestart

Vroeg Eropaf biedt tijdig hulp bij schulden

Wijkteams Enschede en de gemeente bieden, eerder dan voorheen, hulp aan gezinnen waar financiële problemen ontstaan. Vanaf 26 juni 2019 is het project Vroeg Eropaf gestart om te zorgen voor meer bewustwording en om te voorkomen dat achterstanden oplopen.

Door samen te werken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, waterleveranciers, het Gemeentelijk Belastingkantoor en energiemaatschappijen krijgt de gemeente inwoners met geldproblemen sneller in beeld. Zo kunnen deze inwoners eerder hulp krijgen.

Team Vroeg Eropaf gaat eropaf

Als iemand bij twee of meer instanties een betalingsachterstand heeft, gaat er een melding naar de medewerkers van het team Vroeg Eropaf.  De medewerker van Vroeg Eropaf zoekt dan contact met de betreffende inwoner en maakt een afspraak om te zoeken naar oplossingen. Niemand is verplicht om mee te werken. Het hulpaanbod is vrijblijvend. In andere gemeenten met een dergelijke aanpak is gebleken dat 8 op de 10 mensen ingaan op de aangeboden hulp.

Samen kijken naar mogelijkheden

Er wordt samen gekeken naar mogelijke oplossingen. Zo wordt bekeken waar betalingsachterstanden zijn en welke mogelijkheden er zijn voor aflossing van de achterstanden.

De medewerker van VroegEropaf neemt contact op met schuldeisers en kan een betalingsregeling treffen. Verder kijkt hij of zij of er wel gebruik wordt gemaakt van alle mogelijke voorzieningen. Zoals de toeslagen van de belastingdienst, de voorzieningen binnen het Kindpakket of andere gemeentelijke regelingen. Er wordt ook gekeken of er andere mogelijkheden zijn om het inkomen te vergroten. Als het nodig is, verwijzen de medewerkers van Vroeg Eropaf iemand door naar de Stadsbank of een andere maatschappelijke organisatie.

Hulp zoeken is niet makkelijk

De drempel om hulp te zoeken is vaak hoog. Mensen melden zich pas als de situatie al uit de hand is gelopen. Veel mensen voelen zich schuldig, of schamen zich als ze schulden hebben. Deze gevoelens blokkeren vaak de eerste stap richting de oplossing.

Zet zelf die eerste stap

Heeft u zelf geldproblemen en wilt u hiervan af? Het begint met hulp zoeken. In Enschede zijn verschillende instanties die u kunnen helpen. Ga voor meer informatie naar de website van Wijkteams Enschede. Of lees hoe anderen hun schulden hebben overwonnen op komuitjeschuld.nl.