Kwijtschelding of afkoop van uw schuld

Heeft u één of meer schulden bij de gemeente Enschede? En heeft u zich altijd aan de (betaal)afspraken gehouden?

Dan kan de gemeente in sommige gevallen akkoord gaan met een aanvraag voor afkoop of kwijtschelding van de schulden. Voor schulden door fraude is wettelijk minder mogelijk dan voor andere schulden. Alle aanvragen bekijken we, en behandelen we met maatwerk.

Voor het digitaal aanvragen van kwijtschelding heeft u de volgende informatie nodig:

  • Een overzicht van uw schuld(en) bij de gemeente: de hoogte van de schuld en het soort schuld;
  • Een overzicht van uw inkomsten;
  • Bewijsstukken waarin u kunt laten zien hoe de schuld is ontstaan. En ook bij wie u de schuld heeft en wat de gemaakte (betaal)afspraken zijn.

Let op: De gemeente Enschede gaat op dit moment alleen bij uitzondering akkoord met een verzoek voor kwijtschelding of afkoop. De gemeente is bezig met nieuw beleid om de huidige voorwaarden aan te passen. Wanneer dit beleid er is, dan leest u op deze pagina de nieuwe voorwaarden voor afkoop en kwijtschelding. Het kan zijn dat u dan voldoet aan de voorwaarden en dat we uw voorstel kunnen goedkeuren.