Kwijtschelding of afkoop van uw schuld

Heeft u één of meer schulden bij de gemeente Enschede? En heeft u zich altijd aan de (betaal)afspraken gehouden?

Dan kan de gemeente in sommige gevallen akkoord gaan met een aanvraag voor afkoop of kwijtschelding van de schulden. Voor schulden door fraude is wettelijk minder mogelijk dan voor andere schulden. Alle aanvragen bekijken we, en behandelen we met maatwerk.

Voor het digitaal aanvragen van kwijtschelding heeft u de volgende informatie nodig:

  • Een overzicht van uw schuld(en) bij de gemeente: de hoogte van de schuld en het soort schuld;
  • Een overzicht van uw inkomsten;
  • Bewijsstukken waarin u kunt laten zien hoe de schuld is ontstaan. En ook bij wie u de schuld heeft en wat de gemaakte (betaal)afspraken zijn.

Let op: De gemeente heeft nieuw beleid voor de kwijtschelding van schulden. Wanneer deze regels in werking treden, beoordelen wij alle schulden die in aanmerking komen voor kwijtschelding één voor één opnieuw. U hoeft hiervoor géén nieuwe aanvraag in te dienen. Heeft u vragen over uw actuele schuld, dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 053.

Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig.

Aanvraag kwijtschelding of afkoop