Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De steunmaatregel TONK loopt af op 1 oktober 2021.
De uitkering is met terugwerkende kracht aan te vragen tot 1 november 2021.

De TONK-regeling

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Een aantal mensen heeft als direct gevolg van de coronamaatregelen veel minder inkomen. Sommige mensen hebben daardoor moeite om bijvoorbeeld hun woonkosten te betalen. Daarom is er de TONK-regeling. U kunt de TONK aanvragen als u: 

  • Door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke substantiële terugval in uw inkomen.
  • Daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Woonkosten zijn de huur als u een huurwoning heeft of de hypotheekrente en -aflossing als u een koopwoning heeft.

Bent u ondernemer?

Dan wordt het vermogen in uw onderneming niet meegeteld. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

Belangrijk: 

Lees eerst de informatie bij ‘Voorwaarden’ voordat u het formulier invult!

Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt ook gekeken of u vermogen heeft. Bij ‘Voorwaarden’ leest u meer over wat vermogen is.