Vroeg Eropaf

Mededeling in verband met het Coronavirus

Heeft u een kaartje van ons gekregen? Dan willen wij u laten weten dat wij bereikbaar zijn voor vragen en hulp. Door het Coronavirus kunnen we tijdelijk niet aanbellen. Maar wij zijn er wel voor u. Daarom hebben wij een kaartje achtergelaten. Daarop staat hoe u ons kunt bereiken.

Vroeg Eropaf biedt hulp bij schulden

Wijkteams Enschede en de gemeente vormen samen team Vroeg Eropaf. Zij bieden hulp aan gezinnen waar financiële problemen ontstaan. Team Vroeg Eropaf zorgt voor meer bewustwording. En zij helpen voorkomen dat achterstanden oplopen. Door samen te werken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, waterleveranciers, het gemeentelijk belastingkantoor en energiemaatschappijen krijgt team Vroeg Eropaf inwoners met geldproblemen snel in beeld. Zo kunnen deze inwoners eerder hulp krijgen.

Team Vroeg Eropaf gaat eropaf

Als iemand bij twee of meer instanties een betalingsachterstand heeft, gaat er een melding naar de medewerkers van team Vroeg Eropaf. Deze medewerker zoekt dan contact en maakt een afspraak om samen te kijken naar oplossingen. Niemand is verplicht om mee te werken. Het hulpaanbod is vrijblijvend. In andere gemeenten met deze aanpak is gebleken dat 8 op de 10 mensen ingaan op de aangeboden hulp.

Samen kijken naar mogelijkheden

Er wordt samen gekeken naar mogelijke oplossingen. Zo kijken we waar betalingsachterstanden zijn en welke mogelijkheden er zijn voor aflossing. De medewerker van Vroeg Eropaf neemt contact op met schuldeisers en kan een betalingsregeling treffen. Verder kijkt hij/zij of er wel gebruik wordt gemaakt van alle mogelijke voorzieningen. Zoals de toeslagen van de belastingdienst, de voorzieningen binnen het Kindpakket of andere gemeentelijke regelingen. Er wordt ook gekeken of er andere mogelijkheden zijn om het inkomen te vergroten. Als het nodig is, verwijzen de medewerkers van Vroeg Eropaf iemand door naar de Stadsbank of een andere maatschappelijke organisatie.

Hulp zoeken is niet makkelijk

De eerste stap zetten en hulp zoeken is niet eenvoudig. Mensen melden zich vaak pas als de situatie al uit de hand is gelopen. Veel mensen voelen zich schuldig. Of zij schamen zich als ze schulden hebben. Dat is jammer. Het kan iedereen overkomen en het is belangrijk om niet te lang te wachten met hulp zoeken.

Zet zelf die eerste stap

Heeft u zelf geldproblemen en wilt u hiervan af? Het begint met hulp zoeken. In Enschede zijn verschillende instanties die u kunnen helpen. Ga voor meer informatie naar de website van Wijkteams Enschede. Lees ook hoe anderen hun schulden hebben overwonnen op komuitjeschuld.nl.