Vroegsignalering

Bij gezinnen waar financiële problemen ontstaan biedt de gemeente Enschede ondersteuning aan. In 2019 is daarom gestart met het project Vroeg Eropaf, waarbij op meervoudige signalen van achterstanden huisbezoeken worden afgelegd. Per 1 januari 2021 is het een wettelijke taak om ook bij enkelvoudige signalen van achterstanden actie te ondernemen door hulp aan te bieden.

De gemeente stuurt daarom brieven aan inwoners met een (mogelijke) betalingsachterstand. Hiermee wil de gemeente inwoners bewegen om zo vroeg mogelijk hulp te zoeken. De gemeente ontvangt signalen van betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven en waterleveranciers. Dat wij hierop actie ondernemen heet vroegsignalering.

Vrijblijvend en anoniem! Uw privacy staat voorop

Heeft u een brief of een kaartje ontvangen of staat er iemand aan uw deur? Weet dan dat het hulpaanbod geheel vrijblijvend is. Wij willen u informeren over de mogelijkheden om achterstanden en schulden aan te pakken. Wij kunnen u de weg wijzen of u op weg helpen als u dat wilt.

Wij kunnen u nergens toe verplichten. Het wel of niet ingaan op de hulp heeft geen consequenties voor de dienstverlening vanuit de wijkteams of gemeente Enschede. Als u een uitkering heeft van de gemeente en niet reageert op de brief, dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.  

Signalen van betalingsachterstanden die wij ontvangen komen terecht in een gesloten systeem. Wij doen hier niets anders mee dan contact zoeken om hulp aan te bieden. U moet zelf contact met ons opnemen om tot hulp te komen. Wij hebben geen toegang tot uw contactgegevens zonder uw toestemming. Meldingen van betalingsachterstanden worden gewist als de betrokkene zelf geen actie onderneemt.

Heeft u een brief ontvangen?

Dan gaan wij graag met u in gesprek om te zorgen dat u de juiste hulp kunt vinden. Het aanbod voor een gesprek is vrijblijvend en de inhoud blijft strikt privé. U kunt ons daarvoor bereiken via de e-mail: schuldenvrij@enschede.nl. Graag het meldingsnummer dat bovenaan de brief staat en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bellen vermelden in uw e-mail.

Heeft u iemand aan de deur van team Vroeg Eropaf, of heeft u een kaartje gevonden in uw brievenbus?

Wijkteams Enschede en de gemeente Enschede vormen samen team Vroeg Eropaf. Zij bieden hulp aan bij gezinnen waar financiële problemen ontstaan. Team Vroeg Eropaf zorgt voor meer bewustwording. En zij helpen voorkomen dat achterstanden oplopen.

Staat er iemand aan uw deur? Vraag altijd om legitimatie. Wij zullen ons altijd legitimeren. Als u een kaartje van ons heeft dan staat daarop hoe u contact met ons op kunt nemen. Ons hulpaanbod is altijd vrijblijvend.

Hulp zoeken is niet makkelijk

De drempel om hulp te zoeken, is voor de meeste mensen hoog. Mensen melden zich meestal pas als het uit de hand gelopen is. Het hebben van schulden gaat namelijk bijna altijd samen met gevoelens van schuld en schaamte. Deze gevoelens kunnen in de weg zitten bij het om hulp vragen.  Daarom proberen wij problemen steeds meer bespreekbaar te maken.

Zet zelf die eerste stap

Heeft u geldproblemen en wilt u hier vanaf? Het begint met overzicht maken, praten en hulp zoeken. In Enschede zijn verschillende instanties die u kunnen helpen. Bekijk ook de informatievideo op enschede.nl/schuldenvrij.