Werkplein Twente

Werkplein Twente matcht de personeelsvraag van werkgevers met het grootste werkzoekendenbestand van Twente en ondersteunt werkzoekenden in hun zoektocht naar betaald werk. Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen UWV en de Twentse gemeenten.

Als werkzoekende kunt u zich inschrijven bij Werkplein Twente. Wanneer u een uitkering wilt aanvragen is deze inschrijving verplicht. Jongeren tot 27 jaar krijgen niet meteen een uitkering. Zij moeten eerst zelf op zoek naar een betaalde baan of opleiding. Dit is de wettelijke zoekperiode en die duurt vier weken.

Om de zoekperiode te laten registreren dient de jongere zich te melden bij de jongerenconsulent. Zij leggen uit wat er in de zoekperiode verwacht wordt en wanneer de zoekperiode afgelopen is. Via het Gemeentelijk Contact Centrum kan een afspraak gemaakt worden met een Jongerenconsulent. Het telefoonnummer is 053-4817800. Na afloop van de zoekperiode kan digitaal een bijstandsaanvraag worden ingediend

Baan of opleiding niet gevonden?

Lukt het u niet om tijdens de zoekperiode een baan te vinden, dan meldt u zich binnen twee weken na afloop van de zoekperiode bij Werkplein Twente. Doet u dat niet, dan gaat de datum waarop u recht zou hebben op een uitkering later in. Vervolgens beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een uitkering en of u voldoende heeft gedaan om werk of een opleiding te vinden.

Ondersteuning op maat

Wanneer u van de gemeente een uitkering ontvangt via de Participatiewet of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of al langere periode een WW-uitkering krijgt, kijken onze werkcoaches naar mogelijkheden om een intensiever traject op te starten. Dit is altijd maatwerk en is afhankelijk van uw situatie. Wanneer u bijvoorbeeld handig bent met computers en een grote kans heeft om snel weer aan het werk te komen, zal de begeleiding minder intensief zijn dan voor werkzoekenden die, om diverse redenen, een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Vacatures zoeken

Wanneer u zoekt naar werk, kunt u via de website www.werk.nl direct bekijken welke vacatures beschikbaar zijn in de door u gewenste regio. Op werk.nl kunt u uw CV in de online database plaatsen zodat werkgevers op zoek naar personeel, u vinden. Voorwaarde is dat u ingeschreven staat als werkzoekende. Ook is het belangrijk om u in te schrijven bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus. Zij kunnen u naar een nieuwe baan bemiddelen.

Social media als Twitter en LinkedIn zijn ook uitstekende manieren om een baan te vinden.