Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Heeft u te maken met deze veranderingen in werk en inkomen?

Dan vindt u hieronder een pagina met veelgestelde vragen. De antwoorden komen van de Rijksoverheid, Regio Twente, UWV of de gemeente Enschede.

Meer over de Participatiewet