Bijstand en een eigen bedrijf

Als u een eigen bedrijf heeft kunt u soms ook bijstand krijgen. Dit is vastgelegd in het Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004.

U heeft volgens de regels een eigen bedrijf als u als zelfstandige werkzaam bent en daarmee uw inkomen verdient. Verder dient u tussen de 18 en 65 jaar oud te zijn en minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf te werken. U kunt dus ook als ZZP-er binnen de doelgroep vallen.

Als u het bedrijf samen doet met uw echtgeno(o)t(e) of partner dient u minimaal 875 uur en uw partner 525 uur per jaar te werken.

Uw bedrijf moet de activiteiten in Nederland uitvoeren en ook voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u alle noodzakelijke vergunningen en diploma’s heeft en u voldoet aan milieueisen en het bestemmingsplan.