Bijstand en een eigen bedrijf

Als u een eigen bedrijf heeft kunt u soms ook bijstand krijgen. Dit is vastgelegd in het Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004.

U heeft volgens de regels een eigen bedrijf als u als zelfstandige werkzaam bent en daarmee uw inkomen verdient. Verder dient u tussen de 18 en 65 jaar oud te zijn en minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf te werken. U kunt dus ook als ZZP-er binnen de doelgroep vallen.

Als u het bedrijf samen doet met uw echtgeno(o)t(e) of partner dient u minimaal 875 uur en uw partner 525 uur per jaar te werken.

Uw bedrijf moet de activiteiten in Nederland uitvoeren en ook voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u alle noodzakelijke vergunningen en diploma’s heeft en u voldoet aan milieueisen en het bestemmingsplan.

Voor wie is het bedoeld?

Er zijn mogelijkheden voor:

  • Beginnende zelfstandigen: als u een werkloosheidsuitkering heeft en een eigen bedrijf begint, dan kunt u meestal niet meer bij een werkgever in loondienst werken. Uw WW of bijstandsuitkering stopt dan. Maar u verdient met uw bedrijf dan vaak nog niet genoeg om van te kunnen leven. Maar om u in het begin te helpen kunt u misschien toch een uitkering krijgen.
  • Gevestigde zelfstandigen: als u al langere tijd een eigen bedrijf heeft en financiële problemen heeft, kunt u misschien een tijdelijk krediet krijgen.
  • Oudere zelfstandigen: dat bent u als u tussen de 55 en 65 jaar bent en al 10 jaar of langer een eigen bedrijf heeft. Als u met uw eigen bedrijf een minimaal inkomen heeft kunt u misschien aanvullende bijstand krijgen.
  • Stoppende zelfstandigen: als uw eigen bedrijf niet meer winstgevend is en u wilt ermee stoppen, dan kunt u misschien maximaal 12 maanden een uitkering krijgen zodat u de tijd heeft uw bedrijf te beëindigen.

De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) voert voor de gemeente Enschede de bijstandsregeling voor zelfstandigen uit.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen op 074 241 5100. Ook kunt u een mail sturen naar info@rozgroep.nl.

Meer informatie vindt u ook op de website van het ROZ.