Bijstand en eigen inkomsten

U geeft uw inkomsten en wijzigingen in uw situatie altijd door aan de gemeente

Als u of uw partner inkomsten uit werk krijgen en u heeft een bijstandsuitkering, dan geeft u dit direct door aan de gemeente. Dit kan op twee manieren:

 • Via het digitale inkomstenformulier. U logt dan in met uw DigiD.
 • Telefonisch. Bel de gemeente op 053 – 481 78 00 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Het gaat hierbij om alle soorten inkomsten. Onder het tabblad ‘Bijzonderheden’ onder de tekst ‘Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan’ staat hierover meer informatie.

U verdient elke maand hetzelfde netto bedrag

Dan hoeft u het netto bedrag maar twee keer per jaar door te geven aan de gemeente. Dit is in februari en augustus. Dit kunt u via het digitale inkomstenformulier doen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.  Ook kunt u de inkomsten opgeven via het inkomstenformulier dat u via de post van de gemeente krijgt.

U verdient elke maand een ander netto bedrag

Dan geeft u elke maand dit netto bedrag door aan de gemeente.  U kunt uw inkomsten digitaal doorgeven. Gebruik hiervoor het digitale inkomstenformulier. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Ook kunt u de inkomsten opgeven via het inkomstenformulier dat u via de post van de gemeente krijgt.

Het is nog steeds mogelijk uw inkomsten per post door te geven

Als u dat doet is het belangrijk dat u het inkomstenformulier mee terug stuurt. U bent verplicht de inkomsten maandelijks door te geven. Zolang u dit niet gedaan heeft, wordt uw uitkering niet uitbetaald. U kunt het inkomstformulier opsturen naar:

Gemeente Enschede
Cluster Werk en Inkomen
Postbus 20
7500 AA Enschede

Wilt u op de hoogte blijven van de verwerking van uw inkomstensgegevens?

Dan vragen we u om uw emailadres door te geven via enschede.nl/mijnpersoonsgegevens. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Als we uw emailadres hebben krijgt u elke maand een link naar het inkomstenformulier.

Belangrijke datums

Hieronder staat over welke periode u uw inkomsten door moet geven en welke specificatie u mee moet sturen.

INKOMSTENFORMULIER VAN DE MAAND

SPECIFICATIE DIE U DIENT MEE TE STUREN

 

maandinkomsten

vierwekelijks inkomsten

wekelijks inkomsten

januari

januari

 periode 13 en 1

weken 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4

februari

februari

 periode 2

weken 5, 6, 7, 8

maart

maart

 periode 3

weken 9, 10, 11, 12

april

april

 periode 4

weken 13, 14, 15, 16

mei

mei

 periode 5

weken 17, 18, 19, 20

juni

juni

 periode 6

weken 21, 22, 23, 24

juli

juli

 periode 7

weken 25, 26, 27, 28

augustus

augustus

 periode 8

weken 29, 30, 31, 32

september

september

 periode 9

weken 33, 34, 35, 36

oktober

oktober

 periode 10

weken 37, 38, 39, 40

november

november

 periode 11

weken 41, 42 ,43, 44

december

december

 periode 12

weken 45, 46, 47, 48

Laatste inleverdatum voor het inleveren van uw inkomstenspecificatie

Hieronder staat wat de laatste inleverdatum is voor het inleveren van uw inkomstenspecificatie. Als u uw inkomstenspecificatie niet voor de laatste inleverdatum heeft ingeleverd, kan uw uitkering beëindigd worden.

Inkomstenformulier van de maand

Normale betaaldatum*

Laatste inleverdatum

januari 2020

25 januari

13 februari

februari 2020

25 februari

13 maart

maart 2020

25 maart

14 april

april 2020

25 april

13 mei

mei 2020

25 mei

12 juni

juni 2020

25 juni

13 juli

juli 2020

25 juli

13 augustus

augustus 2020

25 augustus

11 september

september 2020

25 september

13 oktober

oktober 2020

25 oktober

13 november

november 2020

25 november

11 december

december 2020

24 december

13 januari 2021

(*) Alleen als de inkomstensgegevens op tijd zijn ingeleverd.

Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan

Een bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het bedrag dat voor u geldt (het normbedrag). Met inkomsten wordt niet alleen loon uit werk bedoeld, maar ook bijvoorbeeld:

 • inkomsten uit zelfstandigheid;
 • een uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld WW, Wajong, WAO/WIA e.d.;
 • (voorlopige) teruggave van de Belastingdienst;
 • een schadevergoeding;
 • alimentatie voor u en uw kinderen;
 • (lijf)rente.

Dit overzicht is niet compleet. Als u twijfelt, neem dan contact op met de gemeente. Bel 053 – 481 78 00. Of bekijk informatie over bijstand op de website van de Rijksoverheid.

Doet u af en toe een klusje, verkoopt u spulletjes op de vlooienmarkt of via Marktplaats of past u zo nu en dan op (klein)kinderen?

Geeft dit dan altijd door aan de gemeente. Als u daar geld voor krijgt, dan heeft u een eigen inkomsten. Dat kan van invloed zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op bijstand.

Inkomsten van uw inwonende kind

Inkomsten van uw inwonend kind wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. Als uw kind of kinderen 21 jaar of ouder zijn, kan uw uitkering wel lager worden. Vanaf dat moment ziet de gemeente uw kind als medebewoner waarmee u de woonkosten kunt delen.

Inkomstensvrijlating

Als uw inkomsten lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u 25% van uw inkomsten uit werk houden, met een maximum van € 215,- per maand (bedrag per 1 januari 2020). Dit noemen wij vrijlating. Dus: als u in een maand netto € 100,- verdient met werken, mag u € 25,- houden. U geeft altijd uw hele inkomsten op. De gemeente berekent de vrijlating.

Bent u jonger dan 27 jaar, dan geldt deze vrijlating niet.

Er zijn drie soorten vrijlating van inkomsten:

 • algemene vrijlating;
 • extra vrijlating voor alleenstaande ouders;
 • vrijlating bij een medische reden.

Algemene vrijlating

U bent u 27 jaar of ouder en ontvangt u voor het eerst inkomsten uit arbeid

Dan heeft u recht op een inkomstensvrijlating. Dit betekent dat gedurende zes maanden 25% van uw inkomsten (tot een bepaald maximum per maand) niet wordt gekort op uw uitkering. Deze vrijlating is maximaal € 250,- per maand (bedrag per 1 januari 2020).

Extra vrijlating voor alleenstaande ouders

U bent een alleenstaande ouders van 27 jaar of ouder met een inwonend kind tot 12 jaar

Dan heeft u na de eerste 6 maanden nog maximaal 30 maanden recht op een extra inkomstensvrijlating. Tijdens deze 30 maanden wordt 12,5% van het inkomsten vrijgelaten. Deze vrijlating is maximaal € 134,35 per maand (bedrag per 1 januari 2020).

Vrijlating bij een medische reden

Bent u ziek of heeft u een handicap waardoor u geen volle werkweek kunt werken, dan geldt na de twee vrijlatingen van hierboven nog een extra vrijlating. U mag 15% van uw inkomsten houden naast uw uitkering. Deze vrijlating is maximaal € 136,26 per maand (bedrag per 1 januari 2020). Deze vrijlating heeft geen maximale termijn. 

Als u gebruik maakt van een van deze vrijlatingen, dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger

Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt. Kijk op de website van de Belastingdienst bij Toeslagen en geef uw nieuwe inkomstengegevens door aan de Belastingdienst. Of bel met de Belastingdienst via 0800 - 0543. Maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. En op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Voor een vrijwilligerswerkvergoeding gelden aparte regels

Als u voor uw vrijwilligerswerk dat u doet een vergoeding krijgt, geef dit dan wel altijd door aan de gemeente via 053 - 481 78 00.

Het kan zijn dat u twijfelt over uw situatie. Neem dan contact op met de gemeente. Bel 053 – 481 78 00. Of bekijk informatie over bijstand op de website van de Rijksoverheid.

Veranderingen in uw situatie geeft u door via het digitale wijzigingsformulier 

Het gaat om alle veranderingen in uw persoonlijke, woon-, of financiële situatie. En het gaat ook om veranderingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. Die geeft u ook aan ons door. Dit kan via dit digitale wijzigingsformulier. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Waarom geeft u wijzigingen door

De hoogte van uw uitkering kan veranderen op het moment dat uw situatie verandert. Dan kan het zijn dat u een hogere of een lagere uitkering krijgt. Of dat u geen recht meer heeft op een uitkering. Dit is voor iedereen anders. Zo krijgt bijvoorbeeld een alleenstaande een ander uitkeringsbedrag dan iemand die samenwoont.

Ook mag uw vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de maximaal toegestane bedragen nakijken. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Voorkom problemen en geef bij twijfel altijd wijzigingen digitaal door. Of bel ons tussen 9.00 en 16.30 uur op 053 – 481 78 00.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.