Bijstand en inkomsten

Eigen inkomsten

Heeft u (samen met uw partner) inkomsten onder bijstandsniveau, dan vult de gemeente dit aan tot de uitkeringsnorm die voor u geldt. Inkomsten van uzelf en uw eventuele echtgenoot/partner moet u daarom opgeven aan de gemeente. Het gaat hierbij om alle soorten inkomsten, zie hiervoor het tabblad ‘Bijzonderheden’ onder het kopje ‘Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan’.

Uw uitkering is een aanvulling op uw inkomsten die u zelf kunt verdienen. Kinderbijslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag worden niet als inkomsten gezien. Als u geen of onjuiste informatie doorgeeft over uw inkomsten, dan is er mogelijk sprake van fraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw bijstandsuitkering wordt gestopt of verlaagd. Daarnaast moet u de onterecht ontvangen uitkering terugbetalen en wordt een boete opgelegd.

Inkomstenformulier

Van veel bijstandsgerechtigden heeft de gemeente voldoende gegevens om de hoogte van de uitkering vast te stellen. Van bijstandsgerechtigden die wisselende inkomsten hebben, heeft de gemeente maandelijks gegevens en bewijsstukken nodig. Is dat bij u het geval, dan ontvangt u maandelijks een inkomstenformulier voor het opgeven van uw inkomsten.

Digitaal inkomsten doorgeven

U kunt uw inkomsten digitaal doorgeven. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Het blijft voorlopig mogelijk om uw inkomsten per post door te geven. In dat geval is het van belang dat u het inkomstenformulier mee terug stuurt. U bent verplicht de inkomsten maandelijks door te geven. Zolang u dit niet gedaan heeft, wordt uw uitkering niet uitbetaald.

Wilt u op de hoogte blijven?

Als u via mail op de hoogte gehouden wilt worden van de verwerking van uw inkomensgegevens, dan vragen we u om uw emailadres door te geven via enschede.nl/mijnpersoonsgegevens.

Belangrijke data

Hieronder kunt u zien over welke periode u uw inkomsten door moet geven en welke specificatie u mee moet sturen.

INKOMSTENFORMULIER VAN DE MAAND

SPECIFICATIE DIE U DIENT MEE TE STUREN:

 

maandinkomen

vierwekelijks inkomen

wekelijks inkomen

januari

januari

 periode 13 en 1

weken 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4

februari

februari

 periode 2

weken 5, 6, 7, 8

maart

maart

 periode 3

weken 9, 10, 11, 12

april

april

 periode 4

weken 13, 14, 15, 16

mei

mei

 periode 5

weken 17, 18, 19, 20

juni

juni

 periode 6

weken 21, 22, 23, 24

juli

juli

 periode 7

weken 25, 26, 27, 28

augustus

augustus

 periode 8

weken 29, 30, 31, 32

september

september

 periode 9

weken 33, 34, 35, 36

oktober

oktober

 periode 10

weken 37, 38, 39, 40

november

november

 periode 11

weken 41, 42 ,43, 44

december

december

 periode 12

weken 45, 46, 47, 48

 

Hieronder kunt u zien wat de uiterste inleverdatum is voor het inleveren van uw inkomstenspecificatie. Als u uw inkomstenspecificatie heeft ingeleverd voor de datum in de 2e kolom, dan wordt uw uitkering uitbetaald op de datum uit de 3e kolom. Als u uw inkomstenspecificatie later inlevert, dan moet u dit in ieder geval doen voor de datum uit de 4e kolom. Het missen van de uiterste inleverdatum leidt tot het beëindigen van uw uitkering.

Inkomstenformulier van de maand

Inleveren voor tijdige betaling uitkering

Reguliere betaaldatum (*)

Uiterste inleverdatum

januari 2019

 22 januari

25 januari

13 februari

februari 2019

20 februari

25 februari

13 maart

maart 2019

20 maart

25 maart

12 april

april 2019

18 april

25 april

13 mei

mei 2019

22 mei

25 mei

13 juni

juni 2019

20 juni

25 juni

12 juli

juli 2019

22 juli

25 juli

13 augustus

augustus 2019

21 augustus

25 augustus

13 september

september 2019

20 september

25 september

11 oktober

oktober 2019

22 oktober

25 oktober

13 november

november 2019

20 november

25 november

13 december

december 2019

20 december

23 december

13 januari 2020

(*) Alleen als de inkomensgegevens tijdig zijn ingeleverd

Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan

Een bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het bedrag dat voor u geldt (het normbedrag). Met inkomsten wordt niet alleen loon uit werk bedoeld, maar ook bijvoorbeeld:

  • Inkomen uit zelfstandigheid.
  • Een uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld WW, Wajong, WAO/WIA e.d.
  • (Voorlopige) teruggave van de Belastingdienst.
  • Een schadevergoeding.
  • Alimentatie voor u en uw kinderen.
  • (Lijf)rente.

Dit overzicht is niet compleet. Als u twijfelt, neem dan contact op met de gemeente. Bel 053-4817800. Of bekijk informatie over bijstand op de website van de Rijksoverheid.

Doet u af en toe een klusje? Verkoopt u spulletjes op de vlooienmarkt of via Marktplaats of past u zo nu en dan op (klein) kinderen? Als u daar geld voor krijgt, dan verdient u een eigen inkomen. Dat kan van invloed zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op bijstand.

Inkomsten van uw inwonende kind

Inkomsten van uw inwonend kind wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. Als uw kind of kinderen 21 jaar of ouder zijn, kan uw uitkering wel lager worden. Vanaf dat moment ziet de gemeente uw kind als medebewoner waarmee u de woonkosten kunt delen.

Inkomensvrijlating

Er zijn drie soorten vrijlating van inkomens:

  • algemene vrijlating;
  • extra vrijlating voor alleenstaande ouders;
  • vrijlating bij een medische reden.

Algemene vrijlating

Bent u 27 jaar of ouder en ontvangt u voor het eerst inkomen uit arbeid? Dan heeft u recht op een inkomensvrijlating. Dit betekent dat gedurende zes maanden 25% van uw inkomen (tot een bepaald maximum per maand) niet wordt gekort op uw uitkering. Deze vrijlating is maximaal € 209,- per maand (vanaf 1-1-2019).

Extra vrijlating voor alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders van 27 jaar of ouder met een inwonend kind tot 12 jaar hebben aansluitend nog maximaal 30 maanden recht op een inkomensvrijlating. Tijdens deze periode wordt 12,5% van het inkomen vrijgelaten. Deze vrijlating is maximaal € 130,70 per maand (vanaf 1-1-2019).

Vrijlating bij een medische reden

Heeft u een medische beperking waardoor u geen volledige werkweek kunt werken, dan geldt na de twee vrijlatingen van hierboven nog een extra vrijlating. U mag 15% van uw inkomen houden naast uw uitkering. In 2019 is dit maximaal € 132,56 per maand. Deze vrijlating heeft geen maximale termijn. 

Voor een vrijwilligerswerkvergoeding gelden aparte regels. Geef ook deze vergoeding altijd wel door aan het Gemeentelijk Contact Centrum 053-4817800.

Het kan zijn dat u twijfelt over uw situatie. Neem dan contact op met de gemeente. Bel 053-4817800. Of bekijk informatie over bijstand op de website van de Rijksoverheid.

Veranderingen in uw situatie 

Op een inkomstenformulier vult u veranderingen over uw inkomen in.

Andere veranderingen kunt u via dit digitale wijzigingsformulier doorgeven. Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke, woon-, of financiële situatie. En het gaat ook om wijzigingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. Die geeft u ook aan ons door. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u een geldig DigiD dan kunt u de wijzingen direct doorgeven via het digitale wijzigingsformulier.

Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Waarom geeft u wijzigingen door

De hoogte van uw uitkering kan veranderen op het moment dat uw situatie verandert. Dan kan het zijn dat u een hogere of een lagere uitkering krijgt. Of dat u geen recht meer heeft op een uitkering. Dit is voor iedereen anders. Zo krijgt bijvoorbeeld een alleenstaande een ander uitkeringsbedrag dan iemand die samenwoont. Ook mag uw vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. De maximaal toegestane bedragen, kunt u hier nakijken. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Voorkom problemen en geef bij twijfel altijd wijzigingen digitaal door. Of bel ons tussen 09.00 en 16.30 uur op (053) 4817800.

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.