Bijstand en inkomsten

Eigen inkomsten

Heeft u (samen met uw partner) een inkomen onder bijstandsniveau, dan vult de gemeente dit aan tot de uitkeringsnorm die voor u geldt. Inkomsten van uzelf en uw eventuele echtgenoot/partner moet u daarom opgeven aan de gemeente. Het gaat hierbij om alle soorten inkomsten, zie hiervoor het tabblad ‘Bijzonderheden’ onder het kopje ‘Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan’.

Uw uitkering is een aanvulling op het inkomen dat u zelf kunt verwerven. Kinderbijslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag worden niet als inkomsten beschouwd. Mocht u geen of onjuiste informatie verschaffen over uw inkomsten, dan is er mogelijk sprake van fraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw bijstandsuitkering wordt gestopt of verlaagd. Daarnaast moet u de onterecht ontvangen uitkering terugbetalen en wordt er een boete opgelegd.

Inkomstenformulier

Van veel bijstandsgerechtigden heeft de gemeente voldoende gegevens om de hoogte van de uitkering te bepalen. Van bijstandsgerechtigden die wisselende inkomsten hebben, heeft de gemeente maandelijks gegevens en bewijsstukken nodig. Is dat bij u het geval, dan ontvangt u maandelijks een inkomstenformulier voor het opgeven van uw inkomsten.

Digitaal inkomsten doorgeven

U kunt uw inkomsten digitaal doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Gebruik het digitale formulier om uw inkomsten door te geven.

Het blijft voorlopig mogelijk om uw inkomsten per post door te geven. In dat geval is het van belang dat u het inkomstenformulier mee terug stuurt. U bent verplicht de inkomensgegevens maandelijks door te geven. Zolang u dit niet gedaan heeft, wordt uw uitkering niet uitbetaald.

Wilt u op de hoogte blijven?

Als u via mail op de hoogte gehouden wilt worden van de verwerking van uw inkomensgegevens, dan vragen we u om uw emailadres door te geven via enschede.nl/mijnpersoonsgegevens.

Belangrijke data

In het volgende schema kunt u zien over welke periode u uw inkomsten door moet geven.

INKOMSTENFORMULIER VAN DE MAAND

SPECIFICATIE DIE U DIENT MEE TE STUREN:

 

maandinkomen

vierwekelijks inkomen

wekelijks inkomen

januari

januari

 periode 13 en 1

weken 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4

februari

februari

 periode 2

weken 5, 6, 7, 8

maart

maart

 periode 3

weken 9, 10, 11, 12

april

april

 periode 4

weken 13, 14, 15, 16

mei

mei

 periode 5

weken 17, 18, 19, 20

juni

juni

 periode 6

weken 21, 22, 23, 24

juli

juli

 periode 7

weken 25, 26, 27, 28

augustus

augustus

 periode 8

weken 29, 30, 31, 32

september

september

 periode 9

weken 33, 34, 35, 36

oktober

oktober

 periode 10

weken 37, 38, 39, 40

november

november

 periode 11

weken 41, 42 ,43, 44

december

december

 periode 12

weken 45, 46, 47, 48

 

In het onderstaande schema kunt u zien wat de deadline is voor het inleveren van uw inkomstenspecificatie. Als u uw inkomstenspecificatie hebt doorgegeven voor de datum in de 2e kolom, dan wordt uw uitkering uitbetaald op de datum uit de 3e kolom. Als  u uw inkomsten pas later doorgeeft,dan moet u dit in ieder geval doen voor de datum uit de 4e kolom. Het missen van de uiterste inleverdatum leidt tot het beëindigen van uw uitkering.

Inkomstenformulier van de maand

Inleveren voor tijdige betaling uitkering

Reguliere betaaldatum (*)

Uiterste inleverdatum

december 2017 vr 15 dec vr 29 dec vr 12 jan

januari 2018

vr 19 jan

do 25 jan

di 13 feb

februari 2018

di 20 feb

zo 25 feb

di 13 mrt

maart 2018

di 20 mrt

zo 25 mrt

vr 13 apr

april 2018

do 19 apr

wo 25 apr

ma 14 mei

mei 2018

vr 18 mei

vr 25 mei

wo 13 jun

juni 2018

di 19 jun

 ma 25 jun

vr 13 jul

juli 2018

do 19 jul

wo 25 jul

ma 13 aug

augustus 2018

di 21 aug

za 25 aug

do 13 sep

september 2018

do 20 sep

di 25 sep

vr 12 okt

oktober 2018

vr 19 okt

do 25 okt

di 13 nov

november 2018

di 20 nov

zo 25 nov

do 13 dec

december 2018

di 18 dec

za 22 dec

vr 11 jan 2019

(*) Alleen als de inkomensgegevens tijdig zijn ingeleverd

Waar kunnen eigen inkomsten zoal uit bestaan

Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot het bedrag dat voor u geldt (het normbedrag). De gemeente verlaagt uw uitkering als u eigen inkomsten hebt. Met inkomsten wordt niet alleen loon uit werk bedoeld, maar ook bijvoorbeeld:

  • Inkomen uit zelfstandigheid.
  • Een uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld WW, Wajong, WAO/WIA e.d.
  • (Voorlopige) teruggave van de Belastingdienst.
  • Een schadevergoeding.
  • Alimentatie voor u en uw kinderen.
  • (Lijf)rente.

Doet u af en toe een klusje? Verkoopt u spulletjes op de vlooienmarkt of via Marktplaats of past u zo nu en dan op (klein) kinderen? Als u daar geld voor krijgt, dan verdient u een eigen inkomen. Dat kan van invloed zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Soms hebt u zelfs helemaal geen recht meer op bijstand.

Dit overzicht is niet compleet. Als u twijfelt, neem dan contact op met de gemeente. Bel 053-4817800. Of bekijk informatie over bijstand op de website van de Rijksoverheid.

Inkomsten van uw inwonende kind

Het inkomen van uw inwonend kind wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. Als uw kind of kinderen 21 jaar of ouder zijn, kan uw uitkering wel lager worden. Vanaf dat moment ziet de gemeente uw kind als medebewoner waarmee u de woonkosten kunt delen.

Inkomensvrijlating

Bent u 27 jaar of ouder en ontvangt u voor het eerst inkomen uit arbeid? Dan heeft u recht op een inkomensvrijlating. Dit betekent dat gedurende zes maanden 25% van uw inkomen (tot een bepaald maximum per maand) niet wordt gekort op uw uitkering. Alleenstaande ouders van 27 jaar of ouder met een inwonend kind tot 12 jaar hebben aansluitend nog 30 aaneengesloten maanden recht op een inkomensvrijlating. Tijdens deze periode wordt 12,5% van het arbeidsinkomen (tot een bepaald maximum per maand) vrijgelaten.

Voor een vrijwilligerswerkvergoeding gelden aparte regels. Geef ook deze vergoeding altijd wel door aan het Gemeentelijk Contact Centrum 053-4817800.

Inkomstenvrijlating voor personen met een medische urenbeperking

Heeft u een medische beperking waardoor u maar een beperkt aantal uren werkzaam kunt zijn, dan worden uw inkomsten structureel vrijgelaten tot 15% van de inkomsten uit arbeid (tot maximaal € 124, - per maand).

Het kan zijn dat u twijfelt over uw situatie. Neem dan contact op met de gemeente. Bel 053-4817800. Of bekijk informatie over bijstand op de website van de Rijksoverheid.

Mutatieformulier

Op een inkomstenformulier vult u veranderingen over uw inkomen in. Voor andere veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, gezinssamenstelling of financiële situatie gebruikt u het mutatieformulier. Dit ontvangt u bij toekenning van de uitkering. Bent u niet meer in het bezit van een mutatieformulier, dan kunt u dit opvragen bij de gemeente, telefoon 053-4817800.

Ontvangt u geen inkomstenformulier, dan gebruikt u het mutatieformulier om nieuwe inkomsten op te geven.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.