Bijstand en scholing

De bijstand is een tijdelijke regeling. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) betaald werk heeft. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Misschien is uw vakkennis verouderd en is bijscholing nodig. Misschien heeft u te weinig opleiding en moet u een diploma halen. Scholing is soms nodig om werk te vinden, zeker als u al langere werkloos bent. Soms is het mogelijk om met behoud van uw uitkering een opleiding of cursus te doen.

Bent u jonger dan 27 jaar. Dan beoordeelt de gemeente of u nog een studie of opleiding kunt volgen. U heeft dan mogelijk recht op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de kosten (WTOS). En u heeft daardoor betere kansen op werk.