Bijstand en scholing

De bijstand is een tijdelijke regeling. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) betaald werk heeft. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Misschien is uw vakkennis verouderd en is bijscholing nodig. Misschien heeft u te weinig opleiding en moet u een diploma halen. Scholing is soms nodig om werk te vinden, zeker als u al langere werkloos bent. Soms is het mogelijk om met behoud van uw uitkering een opleiding of cursus te doen.

Bent u jonger dan 27 jaar. Dan beoordeelt de gemeente of u nog een studie of opleiding kunt volgen. U heeft dan mogelijk recht op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de kosten (WTOS). En u heeft daardoor betere kansen op werk.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Wilt u toestemming vragen of melden om met behoud van uitkering een opleiding te volgen? Neem dan contact op met de gemeente. Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden.

Vaak is een vergoeding mogelijk voor uw studiekosten. U kunt dit vragen bij de school of nakijken op de website van DUO.

In bijzondere situaties, en als de gemeente de opleiding voor u noodzakelijk vindt, is vergoeding van de studiekosten door de gemeente mogelijk. Er moeten dan geen andere mogelijkheden voor vergoeding zijn. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de gemeente.

Opleiding ’s avonds, in het weekend, schriftelijk of aan de Open Universiteit

Voor deze soort opleidingen heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. Wel dient u de gemeente te laten weten dat u de opleiding volgt naast uw uitkering.

Dagopleiding

Voor cursus-, scholings- of vormingsactiviteiten die overdag plaatsvinden heeft u ALTIJD toestemming van de gemeente nodig. Vraag dit dus van tevoren aan om problemen te voorkomen.

Heb je een arbeidsbeperking, ben je 18 jaar of ouder en wil je een opleiding doen?

Omdat het in jouw situatie vaak lastig is om te werken naast een studie kan je misschien in aanmerking komen voor een studietoelage. Ook kan je recht hebben op studiefinanciering (WSF) of op een tegemoetkoming (WTOS). Meer informatie hierover kan je vinden op de website van DUO.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via telefoonnummer (053) 481 7800.