Bijstand en terugvordering

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u de aan u verleende uitkering moet terugbetalen. Dit kan zijn omdat aan u alsnog een andere uitkering is toegekend of omdat er te weinig inkomsten zijn verrekend. Er kan ook te veel uitkering zijn verstrekt, omdat u informatie die van belang is voor uw uitkering niet of niet tijdig heeft doorgegeven. Ook kan de gemeente een verstrekte geldlening terugvorderen als u niet voldoet aan de aflossingsverplichting.

De gemeente vordert het bedrag over het lopende kalenderjaar netto van u terug. Als dat kalenderjaar is verstreken, wordt het bedrag vanaf 1 januari van het nieuwe jaar in principe gebruteerd. Dit wil zeggen dat u ook het bedrag moet terugbetalen dat over uw uitkering aan loonheffing (loonbelasting en premies) is betaald. Dit bedrag is door de gemeente rechtstreeks aan de belastingdienst uitbetaald.

U kunt de gemeente vragen om in termijnen af te lossen. Het bedrag dat u moet betalen, moet u voor de 15e van elke maand aan de gemeente overmaken onder vermelding van uw naam en burgerservicenummer. Als u vermogen heeft (o.a. spaargeld, een auto) moet u dit ook gebruiken om de bijstand terug te betalen.

Als u niet betaalt kan de gemeente via beslag op uw loon/uitkering of een deurwaarder het bedrag toch van u incasseren. Alle extra kosten die de gemeente hiervoor maakt zijn voor uw rekening. Ook moet u de wettelijke rente betalen over de resterende vordering vanaf het moment dat de gemeente een deurwaarder heeft ingeschakeld.

Meer informatie kunt u terugvinden in de toelichting dat u bij het terugvorderingsbesluit ontvangt.

Ook uw (ex)partner is hoofdelijk aansprakelijk
Als u de bijstand samen met een (ex)partner heeft ontvangen is ook uw (ex)partner aansprakelijk voor de volledige vordering. De gemeente vordert de bijstand ook van uw (ex)partner terug. Als u samenwoont met uw partner merkt u daar niets van, omdat u samen betaalt. Als u niet meer samenwoont spreekt de gemeente ook uw ex-partner aan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente de vordering dubbel incasseert. Wel kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld 80% van de vordering aflost en uw (ex)partner maar 20% of andersom. Ook kan het zijn dat de vordering volledig van u óf van uw (ex)partner wordt teruggevorderd, bijvoorbeeld omdat u of uw partner geen zelfstandig inkomen heeft. Als u meer dan de helft van de vordering aflost dan kunt u uw (ex)partner aanspreken voor het meerdere (het zogenaamde regresrecht). Dat geldt natuurlijk ook omgekeerd. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket.

De vordering van de gemeente is preferent
Dit wil zeggen dat de gemeente bij beslag voorrang heeft boven andere schuldeisers. Alleen een vordering van de belastingdienst gaat dan nog voor een bijstandsvordering van de gemeente.

Aflossingsoverzicht aanvragen
U kunt telefonisch een aflossingsoverzicht aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer 4817800. Zorgt u er in dat geval voor dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft.

Aflossingsbedrag verlagen
Als u door een wijziging in uw (financiële) situatie de huidige aflossing niet meer kunt betalen, kunt u de gemeente vragen het aflossingsbedrag te verlagen. U kunt dit doen door schriftelijk en gemotiveerd een voorstel in te dienen en bewijsstukken over uw inkomsten en uitgaven bij te voegen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.