Bijstand en vermogen

Onder vermogen wordt verstaan de bezittingen waarover u beschikt verminderd met de aanwezige, aantoonbare schulden. Het gaat dan niet alleen om bezittingen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Bezittingen kunnen zijn: bank- en/ of girotegoeden, spaargeld, aandelen en obligaties, vorderingen op derden (geld tegoed), een auto, caravan, een huis, antiek en sieraden. Goederen die in de meeste huishoudens "gewoon" zijn, zoals een wasmachine of een televisie, blijven buiten beschouwing.

Om in aanmerking te kunnen komen voor  een uitkering, hoeft u niet eerst al uw vermogen op te maken. Een bepaald bedrag mag u houden. Dit heet het bescheiden vrij te laten vermogen.De vermogensgrenzen worden jaarlijks aangepast. Als u vermogen heeft dat boven deze grens uitkomt, dan moet u hiervan eerst in uw levensonderhoud voorzienvoordat u bijstand krijgt.

Eigen woning
Als u eigenaar bent van een woning waarin u zelf woont, moet daar bij de beoordeling van het recht op bijstand rekening mee worden gehouden. Van belang is hoe hoog de overwaarde in uw woning is. Onder overwaarde wordt verstaan: de waarde van uw woning (laatste WOZ-waarde), minus de openstaande hypotheekschuld. Als de overwaarde hoger is dan het vrij te laten vermogen in de woning, wordt voor dat hogere bedrag de bijstand als lening verstrekt. Als zekerheid voor terugbetaling van de lening wordt voor het bedrag van de lening een (krediet)hypoteek gevestigd. U moet het bedrag van de lening terugbetalen na het  beëindigen van de uitkering of na verkoop van de woning.

Om welke normbedragen gaat het?
Klik hier als u een overzicht wilt van de genoemde "vermogensnormen". Let op:Wijzigingen in uw (vermogens)situatie moet u direct aan de gemeente doorgeven. Als u dit nalaat kan er sprake zijn van fraude.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.