Bijstand: Inlichtingenplicht

Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt of krijgt, heeft de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u alle wijzigingen met bewijsstukken aan ons doorgeeft die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Dat kan digitaal via het wijzigingsformulier. Als u getrouwd bent of samenwoont dan geldt de inlichtingenplicht voor u allebei.

Wijzigingen digitaal doorgeven

Dan heeft uw DigiD nodig. Heeft u een geldig DigiD dan kunt u de wijzingen direct doorgeven via het digitale wijzigingsformulier.

Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Lukt het u niet om uw wijzigingen digitaal aan ons door te geven of twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via (053) 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw te helpen. Als uw informatie niet goed is of onvolledig krijgt u misschien te veel of te weinig uitkering.

Als u teveel uitkering krijgt dient u dit terug te betalen. Als u te weinig uitkering krijgt, dan krijgt u deze alsnog. U bent ze verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen Voorkom problemen en geef ook bij twijfel altijd wijzigingen door. Doe dit direct, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen.

De inlichtingenplicht begint op het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Bij de aanvraag moet u de gemeente alle informatie met bewijsstukken doorgeven die nodig is om het recht op bijstand vast te stellen. Het gaat om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen en het vermogen van uw partner en minderjarige kinderen uw verblijfsstatus of gezinssituatie.

Voorbeelden zijn:

  • aan het werk gaan of stoppen met werk;
  • samenwoning;
  • echtscheiding;
  • verrichten vrijwilligerswerk;
  • het volgen van scholing/opleiding;
  • wijzigingen in uw inkomens- of vermogenssituatie (waaronder geld dat u terugkrijgt van de belasting);
  • wanneer en hoe lang u op vakantie gaat.

De hoogte van uw uitkering kan veranderen op het moment dat uw situatie verandert. Dan kan het zijn dat u een hogere of een lagere uitkering krijgt. Of dat u geen recht meer heeft op een uitkering. Dit is voor iedereen anders. Zo krijgt bijvoorbeeld een alleenstaande een ander uitkeringsbedrag dan iemand die samenwoont. Ook mag uw vermogen  niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Als u de inlichtingenplicht niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging of het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd en de onterecht ontvangen uitkering moet u terugbetalen.

De gemeente controleert regelmatig gegevens die belangrijk zijn voor het beoordelen van het recht op uitkering. Er wordt bijvoorbeeld vastgesteld of de gegevens over uw financiële situatie en uw woon- en leefomstandigheden overeenkomen met de werkelijkheid. Zo’n onderzoek gebeurt onder andere door gegevens te vergelijken met die van andere instanties zoals de belastingendienst.  Ook is het mogelijk dat we u thuis bezoeken. Of dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente of dat de gemeente gegevens bij u opvraagt. Als u niet kunt of de gevraagde gegevens niet op tijd kunt inleveren, dan moet u dit tijdig aan de gemeente laten weten, met opgave van redenen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.