Bijstand: ondersteuning bij betaald werk, opleiding of zelfstandig ondernemerschap

De gemeente Enschede ondersteunt werkzoekenden die het moeilijk vinden, of de weg niet weten, naar werk, een opleiding of zelfstandig ondernemerschap. Dit doen we samen met het UWV, werkgevers, opleidingsinstituten en het ROZ partner in ondernemen.

U kunt voor ondersteuning terecht in het Stadskantoor waar het WerkpleinTwente is gehuisvest. U kunt hiervoor online een afspraak maken op de website Werkplein Twente.

Bij het Werkplein Twente kijken we met u naar wat u wilt bereiken, wat hierin mogelijk is, hoe we u daar bij kunnen begeleiden én wat u zelf kunt doen. Op de website www.werk.nl kunt u zoeken naar vacatures.