Bijstand: ondersteuning bij betaald werk, opleiding of zelfstandig ondernemerschap

De gemeente Enschede ondersteunt werkzoekenden die het moeilijk vinden, of de weg niet weten, naar werk, een opleiding of zelfstandig ondernemerschap. Dit doen we samen met het UWV, werkgevers, opleidingsinstituten en het ROZ partner in ondernemen.

U kunt voor ondersteuning terecht in het Stadskantoor waar het WerkpleinTwente is gehuisvest. U kunt hiervoor online een afspraak maken op de website Werkplein Twente.

Bij het Werkplein Twente kijken we met u naar wat u wilt bereiken, wat hierin mogelijk is, hoe we u daar bij kunnen begeleiden én wat u zelf kunt doen. Op de website www.werk.nl kunt u zoeken naar vacatures.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan  kan de gemeente u ondersteunen bij het vinden van betaald werk, een proefplaatsing bij een werkgever of vrijwilligerswerk. Als uw bijstandsuitkering wordt toegekend dan krijgt u een diagnosegesprek. Het doel van dit gesprek is vast te stellen welke hindernissen er zijn waardoor u geen betaald werk kunt vinden en om dus kansen op werk te vergroten. Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar die ingezet kunnen worden.

Tijdens het diagnosegesprek wordt daarom ook gekeken naar uw:

  • inschrijving werk/werkervaring
  • curriculum vitae (CV)
  • opleidingen
  • taalvaardigheid
  • werkzoekgedrag
  • dagbesteding en hobby’s
  • leefstijl en gezondheid
  • motivatie
  • presentatie als persoon en uiterlijk.

Aan het eind van het gesprek worden vervolgafspraken met u gemaakt. U kunt bijvoorbeeld worden aangemeld voor arbeidsbemiddeling, groepstraining of voor individuele begeleiding.

De mogelijkheden

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Enschede ontvangt, zijn er diverse mogelijkheden om u te begeleiden naar werk.

Arbeidsbemiddeling

De medewerkers van het Werkplein hebben contact met verschillende werkgevers. Hierdoor weten zij precies wat er bij een bedrijf speelt, of er personeel nodig is en wie past binnen de cultuur van het bedrijf. Zo kunnen zij u gemakkelijk in contact brengen met een werkgever.

Werk aan Werk

Dit is een workshop van 3 dagdelen. Het doel van de workshop is erachter te komen hoe u weer gemotiveerd wordt om werk te zoeken en om de uitkomsten van de diagnose te verdiepen.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding kan op elk moment worden ingezet. Bijvoorbeeld na de diagnose of na afloop van de groepstraining. Afhankelijk van het resultaat worden concrete afspraken met u gemaakt over het vervolgtraject. Dit kan onder andere zijn: bemiddeling naar betaald werk, een traject naar betaald werk, een traject gericht op scholing of een leer- werktraject met behoud van uitkering.

Participatieplaats

De participatieplaats wordt zoveel mogelijk ingevuld bij werkgevers waarbij er sprake is van uitzicht op betaald werk. Participatieplaatsen kunnen ook worden ingevuld bij maatschappelijke organisaties die intern geen baanperspectief kunnen bieden. De participatieplaatsen worden dan ingezet om de werknemersvaardigheden op het gewenste niveau te brengen en te houden. Zodra dit niveau bereikt is, proberen we de werkzoekende te plaatsen op een plek die kansrijk is voor het verkrijgen van betaald werk.

Werken op een participatieplaats is met behoud van uw bijstandsuitkering. U vergroot hiermee uw kansen op betaald werk. Bovendien doet u werkervaring op en blijft of komt u in een werkritme.
Ook krijgt u hiervoor een vergoeding van: € 25,- per maand als u tussen 10 tot 20 uur werkt of € 50,- per maand bij meer dan 20 uur. Deze vergoeding wordt niet verrekend met uw bijstandsuitkering.

Proefplaatsing

Een werkgever kan iemand in dienst nemen met een bijstandsuitkering, maar twijfelen of de werkzoekende geschikt is voor deze baan. Een mogelijkheid is dan het inzetten van een proefplaatsing van maximaal 3 maanden. Tijdens deze periode behoudt u uw uitkering en kunt u (maar ook de werkgever) ervaren of de samenwerking bevalt. Eén van de voorwaarden van een proefplaatsing is dat de werkgever de intentie heeft u na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden en voor minimaal hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing.

Wanneer u een proefplaatsing wilt zorgt u zelf voor een plek bij een werkgever of u kunt hulp krijgen van de gemeente. Daarnaast moet de u toestemming hebben van de gemeente. Een proefplaatsing aanvragen doet u samen met de werkgever. U kunt hiervoor het formulier Aanvraag proefplaatsing (Word) invullen en opsturen naar de gemeente. Vervolgens beoordeelt de contactpersoon van de gemeente of proefplaatsing kan worden ingezet en voor hoe lang.

Meedoen!

Even geen werk hebben betekent niet dat u thuis moet blijven zitten. Iedereen heeft talenten. Maak daarvan gebruik. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of door deel te nemen aan wijkactiviteiten. Loop eens binnen bij een POWER-centrum bij u in de buurt. Daar worden veel activiteiten georganiseerd. Misschien kunt u daar zelf ook een activiteit organiseren. Bovendien bieden deze activiteiten prachtige kansen en vooruitzichten op een betaalde baan. Meedoen is belangrijk. Niet alleen voor u, maar ook voor de maatschappij.

Vrijwilligerswerk

Kunt u zich door sociale of medische problemen nog niet direct richten op betaald werk? Dan is vrijwilligerswerk misschien iets voor u. Vrijwilligerswerk kan een mooie opstap of overbrugging zijn naar betaald werk. U doet een schat aan ervaring en contacten op.

Misschien kunt u helpen met een activiteit in een buurthuis of verzorgingstehuis. U ontmoet er veel mensen, doet de nodige werkervaring op en vergroot uw persoonlijke vaardigheden. Vaak is vrijwilligerswerk, eventueel in combinatie met een opleiding, een goede opstap naar betaald werk. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Meld dan bij de gemeente dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Meer informatie vindt u op de website www.m-pact.nl. M-pact ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk in Enschede.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.