Bijstand- Uitkering- Participatiewet Werk EWO

Heeft u geen werk en heeft u samen met uw eventuele partner te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u weer betaald werk heeft. Bij ‘Voorwaarden’ leest u welke regels er gelden.

Een bijstandsuitkering aanvragen doet u via internet

 een bijstanduitkering aanvragen

In een kort filmpje (klik op de link of op de afbeelding hierboven) ziet u  hoe u dit kunt doen.

Wilt u nog meer handige tips bij het aanvragen van een bijstandsuitkering?

Bijvoorbeeld hoe u het beste bewijsstukken digitaal kunt inleveren? Lees dan ook de folder 'Handige tips om via internet een bijstandsuitkering aan te vragen' (Pdf).

Hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet uploaden nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend?

Dat leest u in de folder ’Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van een bijstandsaanvraag' (Pdf).

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijstukken direct bij uw aanvraag uploadt. Als u dat doet kunnen we direct beoordelen of u recht heeft op een bijstandsuitkering.

LET OP! Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken

U kunt er dan later mee verder gaan. De ingevulde gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt moet u alle gegevens weer opnieuw invullen en het heeft  gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering.

Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag?

Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 481 78 00. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw bijstandsuitkering aan te vragen.

Een bijstandsaanvraag starten

  • U heeft een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

U moet ingeschreven staan bij het UWV. Dit kunt u doen via werk.nl de website van het UWV  Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid

U bent jonger dan 27

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt namelijk de wettelijke zoekperiode van vier weken. Voor of direct nadat u werkloos bent geworden gaat u zich als werkzoekende inschrijven bij het UWV. Dit kunt u doen via Werk.nl. Om de zoekperiode te laten registreren dient u zich te melden bij de jongerenconsulent. Zij leggen uit wat er in de zoekperiode verwacht wordt en wanneer de zoekperiode afgelopen is. U kunt bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum om een afspraak te maken met een Jongerenconsulent. Het telefoonnummer is 053-4817800.

U krijgt dan een gesprek met een van onze medewerkers. De zoekperiode start op de datum waarop u zich meldt bij WerkpleinTwente. Deze datum is later ook de ingangsdatum van uw mogelijke uitkering. Na de zoekperiode kunt u digitaal een bijstandsaanvraag indienen. Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

U bent 27 jaar of ouder

Ga voordat u een aanvraag indient eerst naar Werkplein Twente. U kunt daar op zoek naar werk via Werk.nl. Op werk.nl kunt u ook uw cv plaatsen. Werkplein Twente is de plek waar werkgevers, werknemers en alles andere rondom werk en inkomen bij elkaar komen. Bent u dus werkeloos en op zoek naar een baan, dan bent u bij het Werkplein Twente op het juiste adres.

Als u 27 jaar of ouder bent, dan geldt de wettelijke zoekperiode van vier weken niet

Dus kunt u direct een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft vanaf het moment van aanvragen de arbeidsverplichtingen. Kort gezegd betekent dit dat u direct na de aanvraag zelf actief op zoek gaat naar betaald werk of een opleiding. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen heeft om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: als u (parttime)werk heeft, wordt uw salaris aangevuld tot bijstandsniveau.

Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Bijstand en verhuizen naar Enschede

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuizen? Dan moet u vóór de verhuizing al op zoek naar werk. Doet u dit niet en gaat u in Enschede een bijstandsuitkering aanvragen? Dan wordt deze de eerste maand met 100% gekort. U krijgt dus een maand geen uitkering. Dit staat in de Participatiewet. Als u geen werk kunt vinden, kunt u een afspraak maken via het Klanten Contact Centrum (KCC) 053 481 78 00. U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen.

Bekijk uw uitkeringsspecificatie via internet

Dit kan via enschede.nl/mijnuitkering. Inloggen doet u met uw DigiD. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Daar  vindt u de specificatie van uw bijstandsuitkering. Hierop staat , de hoogte van de uitkering, of de uitkering is uitbetaald en u kunt de specificatie zelf printen. De gegevens van de huidige maand zijn rond de 28e van de maand te zien.

Wijzigingen altijd doorgeven; dit kan digitaal

Heeft u al een bijstands- of IOAW uitkering en verandert er iets in uw situatie?

U moet veranderingen altijd direct aan ons doorgeven omdat die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Zo voorkomt u dat u later geld terug moet betalen, een maatregel of zelfs een boete krijgt.
Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke, woon-, of financiële situatie. En het gaat ook om wijzigingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.

Meer informatie en het digitale wijzigingsformulier vindt u op de pagina Bijstand: wijzigingen digitaal doorgeven.

Briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft

Als u door omstandigheden geen woonadres heeft, maar toch bijstand wilt aanvragen, bel dan met de afdeling Werk en Inkomen via telefoonnummer 053 - 481 78 00. In sommige situaties kunnen wij alvast uw bijstandsaanvraag innemen en een briefadres aanvragen. Zie ook Briefadres.