Extra energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming van € 200 voor de stijgende energiekosten. 

Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen. Zij zijn bekend bij de gemeente en krijgen het bedrag van € 200 vanzelf.

Andere inwoners die in aanmerking kunnen komen, kunnen de energietoeslag aanvragen via deze pagina.

Aanvragen kan pas als er meer bekend is over de uitkering van de extra energietoeslag.

Wat moet u weten

  • De rijksoverheid betaalt deze extra tegemoetkoming uit aan de gemeenten. Als de gemeente dit geld heeft ontvangen dan wordt de extra energietoeslag uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen.
  • De uitbetaling gebeurt in het 1e kwartaal van 2022. Wanneer precies, is nog niet bekend.
  • Meer informatie over het aanvragen staat op deze pagina zodra er meer bekend is. Bijvoorbeeld over de manier van aanvragen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra energietoeslag.

Wie komen in aanmerking

  • Inwoners met een bijstandsuitkering
  • Inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum
  • Inwoners met een IOW-uitkering
  • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
  • Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen

Meer informatie