Fraude met bijstand

Denkt u dat iemand fraudeert met een uitkering van de gemeente?

Dan kunt u dat digitaal melden. Vul het formulier fraude met bijstand melden zo volledig mogelijk in. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding of tip ook anoniem doen.

Fraude is als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden.

Voorbeelden:

 • niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk;
 • verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland);
 • inschrijven op een adres maar daar niet wonen;
 • (stiekem) samenwonen en dit niet doorgeven.

Wie in Nederland recht heeft op een bijstandsuitkering van de gemeente moet deze ook krijgen. De gemeente moet wel zeker weten dat een bijstandsuitkering bij de juiste persoon terechtkomt en dat de hoogte van de uitkering klopt. Bijstand is tenslotte gemeenschapsgeld en de gemeente moet ervoor zorgen dat er niet te veel of ten onrechte bijstand wordt verstrekt.

Iemand die de gemeente niet volledig of verkeerd informeert bij het aanvragen van een uitkering of in de periode dat de uitkering wordt betaald, pleegt fraude. Niet alleen verkeerde informatie opgeven valt onder frauderen. Het onjuist of te laat doorgeven van wijzigingen ziet de gemeente ook als fraude. Op fraude staan hoge boetes. Voorkom dit en informeer de gemeente altijd volledig en juist.

Fraude melden

Heeft u een vermoeden van fraude met uitkeringen? Dan kunt u daarvan melding doen. Dit kan op verschillende manieren en mag ook anoniem. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk feitelijke informatie geeft bijvoorbeeld (werk)adressen, werktijden, kenteken auto, inkomsten, verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland), samenwonen en dit niet doorgeven.

Digitaal
U kunt digitaal fraude met bijstand melden.

Vertel in uw eigen woorden welke melding u wilt doen van bijstandsfraude. Hoe meer gegevens u opschrijft, hoe beter de gemeente Enschede uw melding kan beoordelen. Het wordt op prijs gesteld als u uw contactgegevens invult, maar dit is niet verplicht.

Telefonisch
U kunt een melding doen via het Gemeentelijk Contact Centrum 053 - 4817800

Persoonlijk

Als u de melding persoonlijk wilt doorgeven, maak dan een afspraak via het Gemeentelijk Contact Centrum 053 - 4817800.

Fraude wordt zwaar bestraft

Er wordt hard opgetreden tegen bijstandsfraude. Als u fraudeert, moet u altijd het bedrag dat u ten onrechte heeft ontvangen terugbetalen. Ook wordt beoordeeld of u een boete krijgt. De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de mate van verwijtbaarheid. Afhankelijk van de hoogte van het gefraudeerde bedrag kan de gemeente zelfs aangifte van bijstandsfraude doen bij justitie.

Voorbeelden van fraude

Is het onderstaande op u van toepassing en meldt u dit niet, dan wordt dit gezien als fraude:

 • u deelt niet alleen lief en leed met iemand, maar ook financiële zaken;
 • u maakt schoon bij de buurvrouw die gehandicapt is, en krijgt af en toe iets van haar toegestopt;
 • u helpt uw buurman en u krijgt geld van hem;
 • u heeft eenmalig gewerkt voor een uitzendbureau;
 • u gaat langer dan vier weken op vakantie;
 • u heeft een erfenis gekregen;
 • u bezit (samen met uw familie) een woning of vermogen in het buitenland.

Rechten en plichten

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, heeft u ook een aantal plichten. Eén van de verplichtingen is het (gevraagd en ongevraagd) verstrekken van informatie die van belang is om het recht op uitkering te kunnen bepalen. Dit is vastgelegd in de Participatiewet. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen, het vermogen van uw partner, en minderjarige kinderen. Wanneer de gemeente u formulieren stuurt, moet u deze correct invullen en met de gevraagde bewijsstukken op tijd inleveren.

Als de informatie onjuist of onvolledig is, dan wordt dit gezien als bijstandsfraude. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met de gemeente.

Controles

Gelukkig zijn er maar weinig mensen die misbruik maken van bijstand. Om dat zo te houden moet er wel worden gecontroleerd. Daarom kunnen alle mensen met een bijstandsuitkering controles verwachten. Team Handhaving van het programma Economie, Werk en Onderwijs is belast met het opsporen en onderzoeken van fraude. De gemeente maakt hierbij gebruik van steekproeven; iedereen heeft dus evenveel kans op controle.

Een controle vindt op verschillende manieren plaats:

 • Gegevensonderzoek: de gemeente vraagt u om gegevens, bijvoorbeeld bankafschriften, aan te leveren zodat deze kunnen worden gecontroleerd. U wordt dan voor een gesprek uitgenodigd of thuis bezocht.
 • Fraudesignalen: de gemeente ontvangt regelmatig signalen en tips die kunnen wijzen op fraude. Deze signalen worden onderzocht. Ook als een medewerker tijdens een gesprek de indruk krijgt dat er iets niet klopt, kan dit tot nader onderzoek leiden. U kunt de gemeente ook helpen om fraude op te sporen. U kunt (eventueel anoniem) uw melding doorgeven.
 • Steekproef: jaarlijks voert de gemeente themasteekproeven uit om fraude op te sporen. Door deze werkwijze is de pakkans bij fraude groot.

Bij deze controles krijgt de gemeente hulp van landelijke organisaties zoals het Inlichtingenbureau en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Ook vraagt de gemeente informatie op bij het Kadaster, de Belastingdienst en het UWV. Meestal gebeurt dit via bestandskoppelingen en risicokenmerken.

Komt de door u verstrekte informatie niet overeen met de informatie die bij de gemeente bekend is? Dan volgt nader onderzoek. Als een onderzoek is afgerond, beslist de gemeente aan de hand van de verzamelde gegevens of de uitkering wordt voortgezet, gewijzigd of beëindigd. Ook kan de gemeente aangifte doen bij justitie.

Meer informatie over bijstand en fraude vind u op de website van de Rijksoverheid.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Natuurlijk kunt u ons over dit onderwerp ook telefonisch benaderen via het telefoonnummer 053 - 481 78 00.