Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee. Deze regeling vervangt de langdurigheidstoeslag, die sinds 1 januari 2015 niet meer bestaat. Het grootste verschil ten opzichte van de langdurigheidstoeslag is dat er nu ook wordt gekeken of u zich voldoende heeft ingespannen om uw inkomen te verbeteren.

U kunt de Individuele inkomenstoeslag via het aanvraagformulier Bijzondere bijstand aanvragen. Hiervoor heeft u een actueel DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner instemmen met de aanvraag. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen, bel dan het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800. U wordt dan verder geholpen.

Om uw aanvraag te starten heeft u in ieder geval uw DigiD nodig.

Verder vragen wij onder meer naar:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • Kopie van uw laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • Bewijs van uw rekeningnummer (bankafschrift)
 • Jaaropgave(n) afgelopen jaar
 • Voorlopige beschikking Belastingdienst
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 5 jaar

U komt voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking als u (en uw partner) op de aanvraagdatum:

 • ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Enschede;
 • 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 5 jaar of langer een inkomen tot de bijstandsnorm heeft gehad;
 • bezittingen heeft die in totaal niet meer waard zijn dan € 11.840,- voor een echtpaar/alleenstaande ouder en voor een alleenstaande € 5.920,-.

U komt niet in aanmerking voor Individuele inkomenstoeslag als u (of uw partner):

 • jonger bent dan 21 jaar of;
 • de pensioengerechtigde leeftijd heeft of ouder bent of;
 • samen een meer dan bescheiden vermogen bezit of;
 • in die 5 jaar op enig moment meer inkomen had dan de voor u van toepassing zijnde (bijstands-) norm of;
 • in die 5 jaar studerende was;
 • in die 5 jaar (deels) in het buitenland verbleef of;
 • in die 5 jaar niet rechtmatig in Nederland verbleef of;
 • momenteel niet in Nederland verblijft.

Ook beoordeelt de gemeente of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. Als uw bijstandsuitkering de afgelopen 5 jaar is verlaagd vanwege een maatregel wegens schending van uw arbeids- en/of re-integratieverplichtingen, dan bent u uitgesloten van het recht op Individuele inkomenstoeslag.

Om welke bedragen gaat het

De individuele inkomenstoeslag bedraagt per 12 maanden:

 • € 114,-  voor een alleenstaande
 • € 145,-  voor een alleenstaande ouder
 • € 162,-  voor gehuwden

Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag komt de echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem/haar als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 

Iedereen moet deze toeslag zelf aanvragen. U kunt hiervoor bellen met ons Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) (053) 4817800. Heeft u in 2015 de individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u aanvragen via een verkort aanvraagformulier. Heeft u nooit een individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan moet u aanvragen via een uitgebreid aanvraagformulier.

U moet de volgende bewijsstukken inleveren:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • Kopie van uw laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • Bewijs van uw rekeningnummer (bankafschrift)
 • Jaaropgave(n) afgelopen jaar
 • Voorlopige beschikking Belastingdienst
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 5 jaar

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Het aanvraagformulier en de bewijstukken kunt u inleveren per post, email of persoonlijk.

Per post:

Gemeente Enschede

Programma Economie, Werk & Onderwijs

Afdeling Werk en Inkomen

Postbus 20

7500 AA  Enschede

E-mailen:

Aanvraagformulier met alle bijlagen in één mail mailen naar: postbus20@enschede.nl.

Inleveren:

In de brievenbus van het Stadskantoor en/of andere deelkantoren van de gemeente. Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden.

Hulp bij het invullen

Voor hulp bij het invullen van uw aanvraagformulier kunt u terecht bij het Formulieren Advies Punt.

Het besluit op uw aanvraag

Heeft u het aanvraagformulier en alle bewijsstukken ingeleverd, dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.