Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

Eén keer per 12 maanden aanvragen

U kunt deze toeslag één keer per 12 maanden aanvragen. Is het 12 maanden of langer geleden dat u een aanvraag heeft gedaan? Dan kunt u direct een aanvraag doen. Wilt u weten wanneer uw laatste aanvraag was? Neem dan contact met ons op via 053 - 4817800.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt per 12 maanden:

 • € 114,-  voor een alleenstaande
 • € 145,-  voor een alleenstaande ouder
 • € 162,-  voor gehuwden

Bij het tabblad ‘Aanvragen’ leest u hoe u deze toeslag kunt aanvragen.
Bij het tabblad ‘Voorwaarden’ leest u welke voorwaarden gelden.

U kunt de Individuele inkomenstoeslag digitaal aanvragen. Dat doet u met het aanvraagformulier Bijzondere bijstand. Hiervoor heeft u een actueel DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner instemmen met de aanvraag. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Als digitaal aanvragen niet lukt

We blijven u helpen. Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 - 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om de individuele Inkomenstoeslag aan te vragen.

De volgende documenten hebben u, en uw mogelijke partner, nodig voor de aanvraag:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument. Een rijbewijs mag niet.
 • Kopie van uw laatste inkomstenbewijs. Bijvoorbeeld een uitkeringsspecificatie, loonstrook, een ontvangstbewijs of afschrift van alimentatie of andere inkomsten.
 • Een bankafschrift als bewijs van uw rekeningnummer.
 • Jaaropgave(n) van de afgelopen 5 jaar.
 • Voorlopige aanslag van de Belastingdienst.
 • Als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 5 jaar.

Als u langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering ontvangt hoeft u deze documenten niet in te leveren.

U komt voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking als u (en uw partner) op de aanvraagdatum:

 • ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Enschede;
 • 21 jaar of ouder bent maar jonger dan de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd;
 • 5 jaar of langer een inkomen tot de bijstandsnorm heeft gehad;
 • bezittingen heeft die in totaal niet meer waard zijn dan € 11.880,- voor een echtpaar/alleenstaande ouder en voor een alleenstaande € 5.940,-.
 • Ook kijkt de gemeente of u uw inkomenssituatie echt niet kon verbeteren.

In de volgende gevallen komen u en/of uw partner niet in aanmerking

U en uw partner komen niet in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag als beide partners:

 • jonger zijn dan 21 jaar;
 • ouder zijn dan de voor hen geldende pensioengerechtigde leeftijd;
 • bezittingen hebben die in totaal meer waard zijn dan € 11.880,- voor een echtpaar/alleenstaande ouder en voor een alleenstaande € 5.940,-;
 • de afgelopen 5 jaar op sommige momenten een hoger inkomen hebben dan de bijstandsnorm die voor u beiden geldt;
 • in de afgelopen 5 jaar een studie is gevolgd waarvoor een beurs vanuit de Wet studiefinanciering is ontvangen;
 • in één van de afgelopen 5 jaar voor de datum van de aanvraag langer dan vier weken aaneengesloten in het buitenland verbleven;
 • de afgelopen 5 jaar niet rechtmatig in Nederland waren;
 • op dit moment niet in Nederland wonen of verblijven;
 • de bijstandsuitkering de afgelopen 5 jaar is verlaagd, omdat een verplichting op gebied van werk of re-integratie niet is nagekomen.

Eén van de aanvragers heeft geen recht op een individuele inkomenstoeslag

Als één van de aanvragers geen recht heeft op een individuele inkomenstoeslag dan kan de andere mogelijk wel in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. De hoogte van de toeslag wordt dan vastgesteld op basis van de bijstandsnorm die voor hem/haar als alleenstaande of alleenstaande ouder geldt.

Toeslag aanvragen als u een verlaging op uw uitkering hebt gehad

Als uw bijstandsuitkering de afgelopen 5 jaar is verlaagd omdat u niet alle verplichtingen (sollicitatieplicht en re-integratieplicht) bent nagekomen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, dan krijgt u 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.

 

Iedereen moet deze toeslag persoonlijk aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een bedrag dat de gemeente u één keer in de 12 maanden kan geven als u 5 jaar of langer weinig inkomsten hebt.

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Het aanvraagformulier en het toevoegen van bewijstukken kunt u digitaal doen. De aanvraag en de bewijsstukken worden na het invullen en afsluiten automatisch ingeleverd.

Doet u de aanvraag op papier? Dan kunt u deze inleveren via e-mail, post of persoonlijk afgeven.

E-mailen

Aanvraagformulier met alle bijlagen in één mail mailen naar: postbus20@enschede.nl

Per post versturen

Gemeente Enschede
Programma Economie, Werk & Onderwijs
Afdeling Werk en Inkomen
Postbus 20, 7500 AA Enschede

Persoonlijk inleveren

In de brievenbus van het Stadskantoor en/of andere deelkantoren van de gemeente. Het adres en de openingstijden vindt u hier.

De beslissing op uw aanvraag

Heeft u het aanvraagformulier en alle bewijsstukken ingeleverd? Dan ontvangt u binnen 8 weken een brief waarin staat of u de toeslag krijgt of niet.

Als u het niet eens bent met de beslissing

Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u de beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U moet in ieder geval de volgende gegevens in uw bezwaarschrift opnemen:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u het er niet mee eens bent;
 • uw handtekening.

Wilt u ook uw telefoonnummer op het bezwaarschrift vermelden? Wij kunnen dan zonodig contact met u opnemen. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:  

Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA  ENSCHEDE

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

 

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.