Uitkering aan nabestaanden

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die aan volwassenen van wie de (huwelijks)partner is overleden, recht geeft op een uitkering.
Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De Anw wordt uitgevoerd door SVB (sociale verzekeringsbank). Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.