Uitkering IOAW: Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

Oudere werkzoekenden

Voor oudere werkzoekenden bestaan drie soorten uitkeringen: de IOAW, IOW en de IOAZ.

IOAW

Als u geboren bent voor 1965 dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW.

Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen. Meer informatie over IOAW vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook informatie over de IOAZ en de IOW.

Als u een uitkering ontvangt heeft u de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenplicht. Kijk voor meer informatie onder het tabblad Voorwaarden.

Wijzigingen digitaal doorgeven

Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke, woon, of financiële situatie. En het gaat ook om wijzigingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. Die geeft u ook aan ons door. Voor het digitaal doorgeven van wijzigingen heeft u uw DigiD nodig. Heeft u een geldig DigiD dan kunt u de wijzingen direct doorgeven via dit digitale wijzigingsformulier. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Voorkom problemen en geef bij twijfel altijd wijzigingen digitaal door. Of bel ons tussen 09.00 en 16.30 uur op (053) 4817800.

De aanvraag voor een IOAW-uitkering doet u via internet. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Heeft u een actuele DigiD en staat u ingeschreven staat op werk.nl dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen via dit digitale aanvraagformulier

Als u een partner heeft moet ook uw partner bij het aanvragen inloggen met zijn of haar eigen DigiD. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Bewijsstukken uploaden en bewaren

Het is belangrijk dat u bewijsstukken uploadt bij de aanvraag waar dat gevraagd wordt.

In de folder ’Handige tips vooraf om via internet een IOAW-uitkering aan te vragen’ (PDF) staat hoe u bewijsstukken kunt inleveren.

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijstukken direct of uiterlijk binnen een week uploadt.

LET OP!

Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken. U kunt er dan later mee verder gaan. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt, heeft dat gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering. 

Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 - 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw IOAW-aanvraag in te dienen.

Uploaden van noodzakelijke bewijsstukken als u al een aanvraag heeft ingediend

Als u bij het indienen van uw aanvraag niet alle noodzakelijke bewijsstukken heeft geüpload kunt u dat ook later doen. In de folder ’Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van een IOAW aanvraag’ (PDF)leest u hoe u dit kunt doen.

Als u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, duurt de afhandeling van de aanvraag maximaal 8 weken. Deze tijd is nodig om uw gegevens te controleren en vast te stellen of u recht heeft op een IOAW-uitkering. Via ’Mijn Loket’ kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

 

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan tenminste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent geboren voor 1965.
  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd: AOW-leeftijd berekenen.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

 

Als u een IOAW uitkering krijgt van de gemeente Enschede, dan kunt u uw uitkeringsspecificatie online bekijken. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Via de link enschede.nl/mijnuitkering kunt u inloggen in het Digitaal Loket Gemeente Enschede. U kunt vervolgens zelf zien of uw uitkering is overgeboekt; hoe hoog het bedrag is en u kunt de uitkeringsspecificatie printen. Vanaf de 1e van de maand, kunt u de specificatie van de voorgaande maand zien.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de manier waarop u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan willen we dit graag weten. U kunt uw klacht dan indienen bij de Klachtencommissaris.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit binnen zes weken na de datum van de beslissing doen. Hoe u dat moet doen leest u op de pagina Bezwaarschrift indienen.