Uitkering IOAW: Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

Oudere werkzoekenden

Voor oudere werkzoekenden bestaan drie soorten uitkeringen: de IOAW, IOW en de IOAZ.

IOAW

Als u geboren bent voor 1965 dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW.

Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen. Meer informatie over IOAW vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook informatie over de IOAZ en de IOW.

Als u een uitkering ontvangt heeft u de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenplicht. Kijk voor meer informatie onder het tabblad Voorwaarden.

Wijzigingen altijd doorgeven; dit kan digitaal

Heeft u al een bijstands- of IOAW uitkering en verandert er iets in uw situatie? U moet veranderingen altijd direct aan ons doorgeven omdat die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Zo voorkomt u dat u later geld terug moet betalen, een maatregel of zelfs een boete krijgt.
Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke, woon-, of financiële situatie. En het gaat ook om wijzigingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.

Meer informatie en het digitale wijzigingsformulier vindt u op de pagina Bijstand: wijzigingen digitaal doorgeven.

 

De aanvraag voor een IOAW-uitkering doet u via internet. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Heeft u een actuele DigiD en staat u ingeschreven staat op werk.nl dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen via dit digitale aanvraagformulier

Als u een partner heeft moet ook uw partner bij het aanvragen inloggen met zijn of haar eigen DigiD. U kunt hiervoor de instructies in het aanvraagformulier volgen.

Bewijsstukken uploaden en bewaren

Het is belangrijk dat u bewijsstukken uploadt bij de aanvraag waar dat gevraagd wordt.

In de folder ’Handige tips vooraf om via internet een IOAW-uitkering aan te vragen’ (PDF) staat hoe u bewijsstukken kunt inleveren.

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijstukken direct of uiterlijk binnen een week uploadt.

LET OP!

Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken. U kunt er dan later mee verder gaan. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt, heeft dat gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering. 

Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 - 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw IOAW-aanvraag in te dienen.

Uploaden van noodzakelijke bewijsstukken als u al een aanvraag heeft ingediend

Als u bij het indienen van uw aanvraag niet alle noodzakelijke bewijsstukken heeft geüpload kunt u dat ook later doen. In de folder ’Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van een IOAW aanvraag’ (PDF)leest u hoe u dit kunt doen.

Als u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, duurt de afhandeling van de aanvraag maximaal 8 weken. Deze tijd is nodig om uw gegevens te controleren en vast te stellen of u recht heeft op een IOAW-uitkering. Via ’Mijn Loket’ kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen.

 

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan tenminste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent geboren voor 1965.
  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd: AOW-leeftijd berekenen.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

 

Als u een IOAW uitkering krijgt van de gemeente Enschede, dan kunt u uw uitkeringsspecificatie online bekijken. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Via de link enschede.nl/mijnuitkering kunt u inloggen in het Digitaal Loket Gemeente Enschede. U kunt vervolgens zelf zien of uw uitkering is overgeboekt; hoe hoog het bedrag is en u kunt de uitkeringsspecificatie printen. Vanaf de 1e van de maand, kunt u de specificatie van de voorgaande maand zien.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de manier waarop u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan willen we dit graag weten. U kunt uw klacht dan indienen bij de Klachtencommissaris.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit binnen zes weken na de datum van de beslissing doen. Hoe u dat moet doen leest u op de pagina Bezwaarschrift indienen.