Uitkering IOW: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

Voor oudere werkzoekenden bestaan drie soorten uitkeringen: de IOW, IOAW, of de IOAZ. Vanaf 1 januari 2015 is de IOAW alleen voor een kleinere groep beschikbaar. De IOW blijft bestaan tot 2020.

Meer informatie over IOAW, IOW en IOAZ (Rijksoverheid.nl).

De IOW is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Bent u een oudere werkloze? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een beroep doen op de IOW. 

Hoogte IOW-uitkering

Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering kijkt het UWV niet naar uw eigen vermogen. En ook niet naar het inkomen en het vermogen van uw partner. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.