Vakantiegeld- Vakantiemelding of verblijf in het buitenland melden en terugmelden

Met een uitkering op reis

Als u op reis gaat, dan moet u dit melden en in bepaalde gevallen ook toestemming vragen. Dit geldt ook voor reizen in Nederland tijdens de schoolvakanties. Het maakt niet uit of u op reis gaat voor familiebezoek, vakantie of voor iets anders. Geeft u dit niet door of vraagt u geen toestemming, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. 

Uitbetaling vakantiegeld

Het vakantiegeld staat in 2019 uiterlijk op 6 juni op de rekening.

Vakantie melden of terugkomst melden
(hiervoor heeft u een DigiD nodig)

Gaat uw geplande reis toch niet door? Bel dan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur met 053 – 48 17 800 om uw melding te annuleren.

In Nederland met vakantie

Meld dit van tevoren bij de gemeente. Het maakt niet uit of het om een paar dagen of een paar weken gaat. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer u langer dan vier weken weg bent, dit gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld als uw afwezigheid problemen oplevert voor uw re-integratietraject.

Naar het buitenland met vakantie

Dan moet u minimaal twee weken voor vertrek toestemming vragen. Ook geeft u door waar u heen gaat. Bij terugkomst moet u dit op de dag dat u terug bent direct doorgeven aan de gemeente. Lukt dat niet, doe dit dan op de eerstvolgende werkdag. Kijk bij ‘Bijzonderheden’ voor de regels waar u zich aan moet houden.

U mag maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven met behoud van uw uitkering. De reden waarvoor u in het buitenland bent maakt niet uit. Als u langer dan vier weken naar het buitenland gaat, dan beëindigt de gemeente uw uitkering na vier weken. Ook als u toestemming heeft om langer naar het buitenland te gaan, wordt uw uitkering na vier weken beëindigd.

Samengevat

  • In Nederland op vakantie: alleen melden.
  • Buiten Nederland op vakantie: altijd toestemming vragen.

Zowel het melden als toestemming vragen kan onder het tabblad 'Aanvragen'. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met (053) 481 7800.

Melding wijzigen
Als uw reisperiode of uw bestemming is gewijzigd kunt u dit digitaal doorgeven via het tabblad ‘Aanvragen’.

Melding annuleren
Gaat uw geplande reis toch niet door? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met (053) 481 7800 om uw melding te annuleren.

Verplichtingen

U bepaalt zelf wanneer u op vakantie gaat, maar u moet rekening houden met het volgende:

  • U moet terugkeren als er passend werk voor u is gevonden. Doet u dat niet, dan kan uw uitkering worden verlaagd.
  • U mag niet wegblijven bij een cursus of opleiding om op vakantie te gaan. Ook dat kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

U moet aan de gemeente en - als dat van toepassing is - uw werkgever, het UWV, het opleidingsinstituut of aan de begeleidingsinstantie doorgeven waar en hoe u tijdens de vakantieperiode bereikbaar bent. Zorg er eventueel voor dat de post wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres.

Langer dan 4 weken in het buitenland
Als u langer wegblijft dan is toegestaan, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet binnen 4 weken eerder kunt terugkeren naar huis. Als u langer wegblijft dan is toegestaan, wordt uw uitkering stopgezet. Na terugkeer moet u opnieuw een uitkering aanvragen en geldt, als je jonger bent dan 27 jaar, de zoekperiode. Ook kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd.

Vakantie en het inkomstenformulier
Als u een inkomstenformulier ontvangt dat u door uw vakantie niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op. Dit kan via het contactformulier  of bel 053-481 7800 op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.