Vakantiegeld- Vakantiemelding of verblijf in het buitenland melden en terugmelden

Met een uitkering op reis

Wilt u op vakantie? Of gaat u er een paar dagen tussenuit? Dat kan! Ook met een uitkering mag u op vakantie. Tijdens uw vakantie wordt uw uitkering gewoon doorbetaald. Wel is het belangrijk dat u uw vakantie altijd doorgeeft aan de gemeente. Als u naar het buitenland gaat, moet u daarvoor ook toestemming vragen. Dit moet u minimaal 2 weken voor vertrek doen. Het maakt niet uit of u op vakantie op reis gaat voor familiebezoek, of voor iets anders. Geeft u dit niet door of vraagt u geen toestemming, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. 

Hoe lang mag ik op reis

Als u naar het buitenland gaat dan mag dit per kalenderjaar 28 dagen met behoud van uw uitkering. Gaat u langer dan 28 dagen naar het buitenland? Dan krijgt u over de dagen dat u langer gaat geen uitkering.

Let op: Dit geldt ook als u door (nieuwe) Corona-maatregelen vanuit het buitenland niet terug kunt reizen naar Nederland. Ook dan krijgt u 28 dagen uw uitkering. Blijft u langer dan 28 dagen weg, dan krijgt u over die extra dagen geen uitkering. Reizen naar het buitenland is op eigen risico.

Gaat u in Nederland op reis of op vakantie dan mag u tijdens de vakantie uw uitkering houden. Er is hiervoor geen maximale vakantieduur. Wel blijven uw verplichtingen gelden.

U hoeft uw vakantiedagen niet in 1 keer op te nemen.

Maar u mag dagen niet meenemen naar een volgend jaar. En de dagen van 2 opeenvolgende jaren achter elkaar opnemen mag alleen als het er samen minder dan 28 zijn. Dus:

10 dagen in december en dan direct 7 dagen in januari mag wel;
21 dagen in december en dan direct 10 dagen in januari mag niet.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald

Het vakantiegeld staat in 2022 uiterlijk op 31 mei op uw bankrekening.