Vakantiegeld- Vakantiemelding of verblijf in het buitenland melden en terugmelden

Met een uitkering op reis

Wilt u op vakantie? Of gaat u er een paar dagen tussenuit? Dat kan! Ook met een uitkering mag u op vakantie. Tijdens uw vakantie wordt uw uitkering gewoon doorbetaald. Wel is het belangrijk dat u uw vakantie altijd doorgeeft aan de gemeente.  Als u naar het buitenland gaat, moet u daarvoor ook toestemming vragen. Het maakt niet uit of u op vakantie op reis gaat voor familiebezoek, of voor iets anders. Geeft u dit niet door of vraagt u geen toestemming, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. 

Hoe lang mag ik op reis

Als u naar het buitenland gaat dan mag dit per kalenderjaar 28 dagen met behoud van uw uitkering. Gaat u langer dan 28 dagen naar het buitenland? Dan krijgt u over de dagen dat u langer gaat geen uitkering.

Gaat u in Nederland op reis of op vakantie dan mag u tijdens de vakantie uw uitkering houden. Er is hiervoor geen maximale vakantieduur. Wel blijven uw verplichtingen gelden.

U hoeft uw vakantiedagen niet in 1 keer op te nemen.

Maar u mag dagen niet meenemen naar een volgend jaar. En de dagen van 2 opeenvolgende jaren achter elkaar opnemen mag alleen als het er samen minder dan 28 zijn. Dus:

10 dagen in december en dan direct 7 dagen in januari mag wel;
21 dagen in december en dan direct 10 dagen in januari mag niet.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald

Het vakantiegeld staat in 2020 uiterlijk op 4 juni op uw bankrekening.

 

Vakantie melden of terugkomst melden
(hiervoor heeft u een DigiD nodig)

Vindt u het lastig om uw vakantie via internet door te geven?

Niet iedereen is even handig met computers en internet. Dat snappen wij heel goed. Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met 053 – 481 78 00.  We zoeken dan samen naar de beste manier om uw melding te doen.

 

In Nederland met vakantie

Meld dit altijd van tevoren bij de gemeente. Het maakt niet uit of het om een paar dagen of een paar weken gaat. U mag langer dan 28 dagen op vakantie. Voorwaarde is wel dat u na de 28 dagen bereikbaar bent, via post, e-mail en/of telefoon. En dat u beschikbaar bent voor werk.

Houdt u er wel rekening mee dat wanneer u langer dan 28 dagen weg bent, dit gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld als uw afwezigheid problemen oplevert voor uw traject naar werk of scholing.

Naar het buitenland met vakantie

Dan moet u minimaal twee weken voor vertrek toestemming vragen. Ook geeft u door waar u naar toe gaat. Op de dag dat u terugkomt moet u dit direct doorgeven aan de gemeente. Lukt dat niet, doe dit dan op de eerstvolgende werkdag. Kijk bij ‘Bijzonderheden’ voor de regels waar u zich aan moet houden.

U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven met behoud van uw uitkering. De reden waarvoor u in het buitenland bent maakt niet uit. Als u langer dan 28 dagen in het buitenland bent, dan beëindigt de gemeente uw uitkering na 28 dagen. Ook als u toestemming heeft om langer naar het buitenland te gaan, wordt uw uitkering na 28 dagen beëindigd.

Samengevat

  • in Nederland op vakantie: alleen melden;
  • buiten Nederland op vakantie: altijd melden en toestemming vragen.

Zowel het melden als toestemming vragen kan onder het tabblad 'Aanvragen'. Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met 053 - 481 78 00.

 

Melding wijzigen

Als uw reisperiode of uw bestemming is veranderd kunt u dit digitaal doorgeven via het tabblad ‘Aanvragen’.

Melding intrekken

Gaat uw geplande reis toch niet door? Dan kunt u ons bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op 053 - 481 78 00 om uw melding in te trekken.

 

Verplichtingen

U bepaalt zelf wanneer u op vakantie gaat, maar u moet rekening houden met het volgende:

  • u komt terug als er werk voor u is gevonden. Doet u dat niet, dan kan uw uitkering worden verlaagd;
  • u mag niet wegblijven bij een cursus of opleiding om op vakantie te gaan. Als u dat wel doet, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

U moet aan de gemeente en - als dat van toepassing is - uw werkgever, het UWV, het opleidingsinstituut of aan de begeleidingsinstantie doorgeven waar en hoe u tijdens de vakantieperiode bereikbaar bent. Zorg er eventueel voor dat de post wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres.

Langer dan 28 dagen in het buitenland

Als u langer wegblijft dan mag, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet binnen 28 dagen kunt terugkomen naar huis.  Als u langer wegblijft dan mag, wordt uw uitkering stopgezet. Als u terug bent kunt u opnieuw een uitkering aanvragen. Als u jonger bent dan 27 jaar geldt de zoekperiode. Ook kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd.

Vakantie en het inkomstenformulier

Als u een inkomstenformulier door uw vakantie niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier  of bel 053-481 7800 op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.