Jobcoaching

Neemt u als werkgever een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst, die hulp nodig heeft bij het werk? Dan kunt u als werkgever de hulp in schakelen van een jobcoach. Het voordeel voor zowel werknemer als werkgever is: minder uitval en verzuim en uitzicht op een vaste baan.

Voor de kosten van een jobcoach kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente Enschede

Wat doet een jobcoach

Het kan gaan om een interne jobcoach of een externe (ingehuurde) jobcoach.

Een jobcoach ondersteunt en begeleidt een werknemer met een arbeidsbeperking bij het verrichten van zijn taken op zijn werkplek, gedurende een bepaalde periode. Een jobcoach wordt ingezet als deze ondersteuning noodzakelijk is en de werknemer  zijn werkzaamheden niet zonder ondersteuning kan uitvoeren.

De jobcoach helpt op de werkvloer met inwerken, maakt een persoonlijk begeleidingsplan en is bereikbaar als er problemen ontstaan. Activiteiten als het begeleiden, coachen en trainen dragen bij aan het vlot en efficiënt inwerken en het voorkomen van verzuim. Ook kan de jobcoach de werkgever en directe collega’s ondersteunen. Bijvoorbeeld door ze te leren hoe de werknemer met een arbeidsbeperking begeleid moet worden bij het uitvoeren van het werk en wat de werkgever kan doen bij problemen.

Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer met arbeidsbeperking zijn werk zelfstandig uitvoeren.

 

Vul het 'aanvraagformulier vergoeding kosten jobcoach’ in.

Jobcoaching wordt uitsluitend op aanvraag ingezet. Zodra de aanvraag bij de gemeente binnenkomt wordt deze beoordeeld. Als jobcoaching noodzakelijk blijkt te zijn, dan wordt het begeleidingsniveau vastgesteld en het maximaal te vergoeden bedrag berekend. Werkgever en werknemer worden via een brief geïnformeerd over de beslissing.

Hoe lang krijgt u vergoeding voor jobcoaching

Jobcoaching is een tijdelijke vorm van ondersteuning met een maximale periode van 2 jaar. In uitzonderlijke situaties is een verlenging mogelijk van nog 1 jaar. Jobcoaching wordt in eerste instantie voor maximaal een half jaar toegekend. Ieder half jaar wordt geëvalueerd of jobcoaching nog langer noodzakelijk is. Daarvoor moet u als werkgever een ‘evaluatieformulier jobcoaching’ invullen.

Als jobcoaching moet worden verlengd dan moet u daarvoor als werkgever (opnieuw) een ‘aanvraagformulier vervolg vergoeding begeleidingskosten jobcoach’ indienen.  

U regelt als werkgever zelf een jobcoach. Dat kan door iemand uit de eigen organisatie vrij te maken, of door hulp in te kopen bij een (externe) jobcoachorganisatie. Met die jobcoachorganisatie maakt u zelf afspraken over de invulling en vergoeding van de jobcoach.

Interne jobcoach (uit de eigen organisatie)

U kunt als werkgever een specifieke medewerker aanwijzen als jobcoach. Bij de aanvraag voor de vergoeding moet u dan aantonen dat de beoogde interne jobcoach:

  • een training heeft gevolgd om werknemers met structureel functionele beperkingen te begeleiden op de werkplek;
  • aantoonbaar ervaring heeft met het geven van werkinstructies;
  • aantoonbaar ervaring heeft met de werkzaamheden die de werknemer gaat uitvoeren;
  • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen.

Externe jobcoach (bij een jobcoachorganisatie)

Als u als werkgever een jobcoachorganisatie wil inhuren, kan alleen een keuze worden gemaakt uit de door het UWV erkende jobcoachorganisaties.

Waarom jobcoaching?

Naast het vinden van passend werk voor een werkzoekende is het duurzaam behoud van de baan net zo belangrijk. Voor mensen met een arbeidsbeperking kan jobcoaching de oplossing zijn. Het geeft ze net die extra steun. Het voorkomt uitval en vergroot de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Ook draagt jobcoaching bij aan een verbetering van de werknemersvaardigheden en een toename van de kwaliteit en productie. Het doel van jobcoaching is dat de werknemer zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren en/of dat u als werkgever uiteindelijk zelf in staat bent  de werknemer te begeleiden op zijn werkplek.

De jobcoach stelt samen met de werknemer een begeleidingsplan op. Dit plan wordt ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente. Bij akkoord kan er gestart worden met de begeleiding. Na goedkeuring van de jobcoachaanvraag vergoedt de gemeente de kosten voor jobcoaching tot in eerste instantie maximaal 6 maanden. Het is de bedoeling dat de werknemer daarna zelfstandig zijn werk kan doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach verlengd worden. Dit wordt per geval bekeken door de gemeente.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.