Jobcoaching

Neemt u als werkgever een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst, die hulp nodig heeft bij het werk? Dan kunt u als werkgever de hulp in schakelen van een jobcoach. Het voordeel voor zowel werknemer als werkgever is: minder uitval en verzuim en uitzicht op een vaste baan.

Voor de kosten van een jobcoach kunt u een vergoeding krijgen van de gemeente Enschede

Wat doet een jobcoach

Het kan gaan om een interne jobcoach of een externe (ingehuurde) jobcoach.

Een jobcoach ondersteunt en begeleidt een werknemer met een arbeidsbeperking bij het verrichten van zijn taken op zijn werkplek, gedurende een bepaalde periode. Een jobcoach wordt ingezet als deze ondersteuning noodzakelijk is en de werknemer  zijn werkzaamheden niet zonder ondersteuning kan uitvoeren.

De jobcoach helpt op de werkvloer met inwerken, maakt een persoonlijk begeleidingsplan en is bereikbaar als er problemen ontstaan. Activiteiten als het begeleiden, coachen en trainen dragen bij aan het vlot en efficiënt inwerken en het voorkomen van verzuim. Ook kan de jobcoach de werkgever en directe collega’s ondersteunen. Bijvoorbeeld door ze te leren hoe de werknemer met een arbeidsbeperking begeleid moet worden bij het uitvoeren van het werk en wat de werkgever kan doen bij problemen.

Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer met arbeidsbeperking zijn werk zelfstandig uitvoeren.