Loonkostensubsidie

Sinds 1 januari 2015 komen werkgevers in aanmerking voor een loonkostensubsidie als zij een werknemer in dienst nemen die niet in staat is om op eigen kracht het Wettelijk Minimumloon (WML) te verdienen.  Dit is de zogenoemde Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet. Het gaat om mensen die door een arbeidsbeperking niet volledig productief zijn. Met loonkostensubsidie compenseert de gemeente werkgevers voor deze  verminderde productiviteit.

Bij loonkostensubsidie ontvangt de werknemer een volledig loon. Dit werkt ook door in zijn of haar rechtspositie, zoals bij de pensioenopbouw. Voor werkgevers is het instrument loonkostensubsidie minder bewerkelijk dan bijvoorbeeld de voormalige loondispensatie. Werkgevers hoeven namelijk geen aparte loonadministratie op te zetten. De werknemer ontvangt het reguliere wettelijk minimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op.

Meer informatie over ‘Werken met arbeidsbeperking’ (Rijksoverheid.nl).