Werkpakt keurmerk ook voor Oldenzaal

18 mei 2017

De gemeente Oldenzaal onderzoekt de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Werkpakt Keurmerk.

Oldenzaal kent namelijk de ondernemersvereniging ‘Oldenzaal aan de slag’. De Oldenzaalse ondernemers die aangesloten zijn bij deze vereniging helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien werkt de ondernemersvereniging veel samen met Werkplein Twente om vacatures te vervullen.

Voor het goede werk dat de vereniging verricht, is wethouder Rob Christenhusz op zoek naar een vorm van certificering voor de bedrijven in Oldenzaal. Zodoende is er contact gezocht met wethouder Patrick Welman om te onderzoeken of Oldenzaal aangesloten kan worden bij het Werkpakt keurmerk van Enschede. Als gemeente Enschede staan we daar natuurlijk voor open. Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden en naar verwachting gaat de gemeente Oldenzaal dit jaar nog het Werkpakt keurmerk invoeren. Er is afgesproken dat Oldenzaal de Enschedese beleidslijn voor het keurmerk gaat hanteren.

Niet alleen Oldenzaal, maar ook andere Twentse gemeenten hebben al geïnformeerd naar het Werkpakt keurmerk. Het zou mooi zijn als er nog meer gemeenten in de regio aansluiten en het keurmerk invoeren. Onder de vlag van de eigen gemeente, maar met hetzelfde keurmerk. De toekomst zal het uitwijzen!

Wilt u meer weten over de ondernemersvereniging ‘Oldenzaal aan de slag’? Bezoek dan hun website.