Zet in op taal!

logo taalakkoord
19 juli 2017

Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Schiet deze vaardigheid tekort, dan heeft dit negatieve gevolgen voor uw bedrijf.

Het werken aan taalvaardigheid is dan ook een essentieel onderdeel van HRM beleid. Net als het werken aan andere, al dan niet vakspecifieke, werknemersvaardigheden.

Medewerkers met een lage taalvaardigheid hebben dikwijls moeite met het invullen van formulieren, het versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Maar dat niet alleen. Een taalachterstand heeft ook een grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer en op de communicatie met klanten. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Beheerst uw medewerker deze vaardigheid niet voldoende, dan heeft dit gevolgen voor uw bedrijf. Het kan leiden tot lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsrisico’s en zorgt er vaak voor dat mensen hun vak niet op hun niveau kunnen uitvoeren. Taalachterstand beperkt de doorgroei- en innovatiemogelijkheden.

Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt neer op zo’n 1,1 miljoen werknemers. Het betreft zowel mensen met een migrantenachtergrond als autochtonen. Vooral laagopgeleiden, maar ook hoger opgeleiden, die moeite hebben met de Nederlandse taal. Circa 9% van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd. In sommige branches zijn deze percentages aanzienlijk hoger. Grote kans dus dat er in uw bedrijf ook medewerkers zijn die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat kunnen ook mensen zijn met een Mbo-2 diploma of hoger. Zo is 9% van de Mbo-ers met een opleiding op niveau 2, 3 of 4 zeer laagtaalvaardig, 3% van de mensen met een Havo- of Vwo-diploma en 2% met een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding.

Het Taalakkoord

Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterk. Binnen het Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met de aangesloten branche- en koepelorganisaties zorgt u ervoor dat dit belangrijke onderwerp op de agenda komt te staan. Binnen uw eigen bedrijf maar ook bij andere werkgevers.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, neem dan contact op met Leerwerkloket Twente: Jenny Holtrop via j.holtrop@lerenenwerken.nl. Het Leerwerkloket Twente staat voor u klaar en helpt u graag verder. De Taaladviseur denkt met u mee over de verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid binnen uw bedrijf en de financiering hiervan. En helpt u ook verder bij het vinden van de meest geschikte taaltraining en de invoering hiervan binnen uw bedrijf.

Doe mee en realiseer samen met ons de ambitie van het Taalakkoord: Haal het beste uit uw medewerkers en laat taal geen belemmering zijn. Op de keurmerkbijeenkomst van de gemeente Enschede in oktober 2017 komt het Leerwerkloket u graag meer vertellen over het Taalakkoord.

Onderschrijft u het belang van het Taalakkoord? Deelt u de ambitie van het Taalakkoord en wilt u zich aansluiten? Of wilt u meer informatie over het Taalakkoord? Alle informatie vindt u op www.taalakkoord.nl

logo taalakkoord