Werkzaamheden Knalhutteweg

De gemeente voert onderhoud uit aan de weg en fietspaden van de Knalhutteweg, tussen de rotonde Vlierstraat en de rotonde Broekheurne-ring/Zuid Esmarkerrondweg. Ook worden deze weg en de fietspaden anders ingericht zodat het veiliger wordt voor verkeer.

In het asfalt van de Knalhutteweg is door de jaren heen schade ontstaan. Hierdoor moet onderhoud worden uitgevoerd. Om te zorgen dat er zo min mogelijk wegwerkzaamheden in Enschede tegelijk zijn, kijkt de gemeente bij onderhoud ook of verbeteringen aan de weg mogelijk zijn.

Wat gaat er veranderen

  • De weg is erg breed ingericht. Om te voorkomen dat weggebruikers te hard rijden wordt de weg versmald.
  • De kruispunten met de zijwegen Reerinklanden, Verwooldslanden en Veldhoflanden worden aangepast. Er worden brede middengeleiders aangebracht bij alle kruisingen zodat oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger wordt. De Reerinklanden en Verwooldslanden krijgen nieuwe in-uitrit constructies. Deze zijwegen worden ook versmald.
  • De fietspaden worden verbreed.
  • De stoep aan de oostzijde zal in 1 stuk doorlopen van zuid naar noord.
  • De bermen tussen de weg en het fietspad worden hol aangelegd zodat regenwater opgevangen kan worden.
  • Er worden nieuwe bomen aangeplant en de bermen krijgen nieuw gras en beplanting.

Planning uitvoering werkzaamheden: tot en met 2 december 2022

Om de wegwerkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren, worden de werkzaamheden aan de Knalhutteweg tussen de rotonde Vlierstraat en rotonde Broekheurne-ring/Zuid Esmarkerrondweg in 1 keer uitgevoerd. Het streven is om op 2 december klaar te zijn.

Tijdens de werkzaamheden is de Knalhutteweg tussen de rotonde Vlierstraat en rotonde Broekheurne-ring/Zuid Esmarkerrondweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De Reerinklanden, Verwooldslanden en Velfhoflanden zijn gedurende uitvoering afgesloten in de buurt van het kruispunt met de Knalhutteweg. Fietsers kunnen er altijd langs.

Woningen, bedrijven, winkels en scholen blijven bereikbaar via de omliggende wegen.

Contact

Neem voor vragen over de werkzaamheden aan de Knalhutteweg contact op met projectleider Rob Hegeman: