De Agenda van West

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede West samen naar wat er nodig is om West nog mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het onderwijs en de gemeente.

Samen bepalen we welke concrete projecten en ontwikkelingen prioriteit krijgen. Deze verwerken we in een jaarplan. De infographic laat in één oogopslag de belangrijkste ambities zien voor het jaar 2021.

Infographic met samenvatting van de Stadsdeelagenda West. Uitgeschreven tekst staat bij de afbeelding.

Uitgeschreven tekst van de infographic Stadsdeel West actiepunten 2021

In de PDFStadsdeelagenda West 2019-2022 vindt u de ambities en doelen op hoofdlijnen. Deze zijn samen met bewoners en partners bepaald.