Politiekids houden de wijk veilig!

In september zijn Politiekids gestart in stadsdeel West. Een project waarbij basisschoolkinderen kennismaken met het politiewerk, de politie ondersteunen in de wijk én zichzelf ontwikkelen. Mirte Geerdink is jeugdagente in stadsdeel West en begeleider van Politiekids. Ties (8 jaar) is een van de 24 Politiekids en vertelt samen met zijn moeder Debbie Nijhof over zijn ervaringen.

Politiekids-project in West

‘Politiekids is een project waarbij kinderen uit groep 5 t/m 8 Politiekid worden,’ legt Mirte uit. ‘Op dit moment doen kinderen van basisscholen De Koning in Stadsveld en De Spinner in Pathmos mee aan het project. Elke dinsdagmiddag komen de kinderen bij elkaar voor een activiteit. Dat zijn bijvoorbeeld trainingen op het gebied van sport en weerbaarheid, maar ook leren ze samenwerken en mensen op een nette manier aanspreken op hun gedrag.’ De kinderen gaan daarnaast op pad met de politie: ‘We gaan naar het cellencomplex in Borne en samen de wijk in om bijvoorbeeld een verkeerscontrole te doen.’

Leuke en leerzame activiteiten

Toen Ties en Debbie van Politiekids hoorden, waren ze meteen enthousiast. Ties vertelt: ‘Het leek mij wel vet, want ik wil graag politieagent met hond worden.’ Debbie: ‘We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de stad Enschede en de wijk waarin je woont. Daarnaast is het voor de kinderen ook heel leerzaam. Zo leren ze anderen helpen, stevig in je schoenen staan en zelf het goede voorbeeld geven.’ Inmiddels heeft Ties de eerste activiteiten gehad: ‘Het was heel leuk! We zijn beëdigd in het stadshuis en daar kregen alle Politiekids een badge, pet, hesje en een bonnenboekje. Dat hebben we nodig als we de straat op gaan. En we hebben ook al een boksles gehad.’

Drempel tussen politie, kinderen en ouders verlagen

Mirte: ‘Voor kinderen is de politie vaak iets spannends. Op deze manier betrekken wij ze bij wat we doen en leren wij andersom ook de kinderen en hun ouders kennen. Zo verlagen we de drempel tussen politie en de wijkbewoners. Uiteindelijk proberen we de kinderen met dit project klaar te stomen voor de toekomst en ze te behoeden voor het maken van slechte keuzes’. Debbie is blij met het project: ‘Je ziet dat de kinderen heel gemotiveerd zijn. Ties vindt school niet altijd een fijne plek. Maar je ziet hoe betrokken hij nu is en dat zie je ook bij de andere kinderen. Voor hen is de politie echt iets magisch.’

Politiekids in heel Enschede

Het project in stadsdeel West is het eerste Politiekids-project in Enschede en bedoeld als proef. Voor de kinderen die nu meedoen duurt het project nog tot en met december. Dan doen de kinderen ‘examen’ en krijgen ze een diploma. Mirte: ‘We kregen meteen al heel veel aanmeldingen. Helaas konden niet alle kinderen meedoen, maar gelukkig start in januari een nieuwe groep. En gezien de grote belangstelling verwacht ik dat we ook na dit eerste jaar doorgaan met Politiekids. Hopelijk kunnen we het dan in heel Enschede organiseren.’

Foto Agenda van West Artikel Politiekids