Stadsdeelagenda Enschede West

Ieder jaar kijken de samenwerkingspartners van Enschede West samen naar wat er nodig is om West nog mooier te maken. De samenwerkingspartners zijn o.a. de wijkraden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, Sportaal, het onderwijs en de gemeente.