Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda West

Openbare orde en Veiligheid

 • Het aanpakken van verwarde personen
 • De meldingsbereidheid vergroten op het gebied van veiligheid
 • Het aanpakken van ondermijningsactiviteiten in het haven- en industriegebied
 • Het onderzoeken van een eventueel vervolg van de beëindigde pilot ‘Torenflats’
 • Het vergroten van de veiligheid van de twee fietstunnels (Boswinkel naar de zuidwijken)

Wonen en leven

 • Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak woonoverlast
 • De herinrichting van het dorpsplein in Usselo
 • Het realiseren van MFA De Zweede in Boekelo
 • Het onderzoeken van de haalbaarheid van De Boei als wijkcentrum
 • Het aanpakken van knelpunten verkeersveiligheid in Pathmos
 • Het maken van een verkeerscirculatieplan voor buurtschap Twekkelo

Jeugd

 • Onderzoeken van de mogelijkhedenpilot ‘Politiekids’
 • Het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende initiatieven op het gebied van sporten en bewegen
 • Een plan van aanpak gericht op de jeugd ontwikkelen met betrekking tot Hatteler Plaza (Stadsveld)

Duurzaamheid

 • Het aanpakken van het illegaal bijplaatsen van afval
 • Het nader onderzoeken van de pilot duurzame energieopwekking in het buitengebied
 • Het verduurzamen van bedrijventerrein Marssteden

Werk en meedoen

 • Borgen van de continuïteit van evenementen “Gluren bij de buren” en “Boswinkel Boulevard”
 • Het doorontwikkelen van het digitale platform ‘Wijkconnect’
 • Het doorontwikkelen van een integrale, gebiedsgerichte aanpak in Stevenfenne

Voorzieningen

 • Het doorontwikkelen van Kids Power West
 • Het optimaliseren van de twee wijkwijzers in West