Wijk- en dorpsraden

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel West kent de volgende wijk- en dorpsraden:

Stichting Dorpsraad Boekelo

Voorzitter: J. Verhaak, tel. 053 - 428 22 25
E-mail: dorpsraad@boekelo.info
Postbus 10038
7504 PA Enschede

Vereniging Behoud Twekkelo (VBT)

Secretaris: Esther van Andel
E-mail: secretaris@twekkelo.nl
Website: www.twekkelo.nl

Webmaster:
E-mail: webmaster@twekkelo.nl

Buurtkring Usselo

Voorzitter: Herman Tabor
E-mail: secretaris@usselo.nl
Website: www.usselo.nl

Wijkraad Pathmos

Voorzitter: Peter Reinders
E-mail: secretariaat@wijkraadpathmos.nl

Wijkraad Stadsveld

Secretaris: H.M. van der Ben, e-mail: hmvanderben@live.nl
E-mail: info@wijkraadstadsveld.nl

Bewoners Team Boswinkel

Vice-voorzitter: Joke Backelandt
E-mail: info@bewonersteamboswinkel.nl