Stadsdeelmanagement West

Uitgestrekte buitengebieden met Twekkelo en Usselo, het beschermde stadsgezicht van de wijk Pathmos, het havengebied en het mooie Boekelo met de jaarlijkse Military. West heeft het allemaal! Bij zo’n veelzijdig gebied hoort ook de grote verscheidenheid aan inwoners , ondernemers , instellingen en organisaties. Ieder met zijn eigen behoeften, talenten en energie.

U als bewoner wil natuurlijk graag in een prettige en veilige woonomgeving leven en daar bovendien wat over te zeggen hebben. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld voldoende speelmogelijkheden zijn en genoeg parkeerruimte aanwezig is. Andere voorbeelden zijn goede voorzieningen dichtbij huis en dat er prettige buren naast u wonen.

Om aan deze wensen te voldoen wordt er van verschillende mensen iets verwacht, ook van uzelf als buurtbewoner. Bijvoorbeeld door mee te helpen uw wijk schoon te houden of als vrijwilliger op school.

De gemeente Enschede, waaronder wij als Stadsdeelmanagement West, werkt er hard aan om het leven en werken in de wijken zo aangenaam mogelijk te maken.

Door aan te sluiten bij de ideeën en initiatieven in de wijken en buurten geloven we dat we mensen met elkaar kunnen verbinden en zo actief kunnen aan de verbetering de onderlinge saamhorigheid in de wijken. 

Samen met partijen zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen en scholen maken we het wonen en leven in West steeds mooier!

Bezoekadres:

Spinnerstraat 29a
7545 TP Enschede
Tel.: 053 – 481 71 70

Contact:

E-mail: stadsdeelmanagementwest@enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelmanagement West