Nieuws uit West

Griezelen bij Halloween-optocht

Op​ ​zaterdagavond​ ​28​ ​oktober​ ​stond​ ​een​ ​enthousiaste​ ​groep​ ​kids​ ​klaar​ ​om​ ​te​ ​beginnen​ ​aan de​ eerste ​Halloween​-​optocht​ ​van​ ​de​ ​Zwering​ ​Noabers.

West scoort goed

Binnen de vijf wijken die stadsdeel West rijk is – Boswinkel, Stadsveld, Pathmos, Usselo en Boekelo – zijn dit jaar tot nu toe ruim 130 ideeën bij ‘Jij maakt de buurt!’ ingediend. Zo’n getal is mooi, maar het gaat natuurlijk om de aard van de ideeën en om hoeveel bewoners profijt hebben van een initiatief.

Beweging op en rondom ODBS Europa

We zijn erg blij dat de heer Mannes Verwer vanaf dit schooljaar de gymlessen geeft aan alle leerlingen van ODBS Europa. Natuurlijk is hij ook weer aanwezig op de Krajicek Plaza. Van maandag t/m donderdag kan iedereen van 14:30 – 16:30 uur onder begeleiding sporten en spelen.

Resultaten Wijkverkeersplan

Het wijkverkeersplan voor Boswinkel nadert de afrondende fase. Binnen een jaar tijd heeft de werkgroep een interessant pakket aan verkeersmaatregelen uitgewerkt; het zijn plannen voor de komende 10 jaar!

Iedereen heeft Power!

Power Royael is een activeringscentrum in de wijk dat verschillende activiteiten en cursussen voor de bewoners organiseert.

Herfstinstuif in West

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een herfstinstuif in stadsdeel West. In de Pathmoshal kunnen kinderen en ouders in de herfstvakantie samen gebruiken maken van het grote Sport- en Spelaanbod dat dit evenement te bieden heeft.

20-jarig jubileum Krajicek Foundation

Zondag 17 september is een groep van veertig jongeren naar Rotterdam vertrokken voor het vieren van een sportief feest, in het kader van het 20-jarig bestaan van de Krajicek Foundation.