Nieuws uit West

Succesvolle speurtocht krijgt een vervolg

De afgelopen periode gingen veel kinderen in hun eigen woonwijk op zoek naar QRcodes die waren verstopt door combinatiefunctionarissen van Sportaal. Vanaf nu is er een nieuwe speurtocht uitgezet in de vijf stadsdelen, met meer codes en in een iets groter gebied.

Nieuwe fruitbomen in Boswinkel

Voordat de coronacrisis begon kwam de provincie Overijssel met het bericht dat zij graag meer bomen wilden aanplanten om de klimaatdoelstelling te halen.

Samen Winter Warm

In Stadsdeel West is de actie Samen Winter Warm van start gegaan.