Nieuws uit West

20-jarig jubileum Krajicek Foundation

Zondag 17 september is een groep van veertig jongeren naar Rotterdam vertrokken voor het vieren van een sportief feest, in het kader van het 20-jarig bestaan van de Krajicek Foundation.

Wijkverfraaiing in West

In West zijn de bewoners druk bezig met het verfraaien van de wijk. Hieronder een greep uit de vele activiteiten van actieve bewoners.

Erkenning Wijkorgaan Usselo

De Buurtkring Usselo vraagt aan de bewoners om voor de periode tot en met 2018 als wijkorgaan erkend te worden door de gemeente.

Gewonnen Noaberprijs is geplaatst

Namens de Pleinnoabers van ’t Zwering mocht de gelijknamige buurtcommissie op 11 mei een cheque in ontvangst nemen.

Kunstwerk Krajicek Plaza Boswinkel

Tijdens de opening van 31 maart was het al even te zien, maar nu hangt het prachtige kunstwerk dan ook echt aan de muur: Krajicek Plaza Boswinkel is weer een pronkstuk rijker!

Avond met vuurwerk in Boswinkel

Bewoners Team Boswinkel (BTB) verwacht een boeiende avond met ‘vuurwerk’ tijdens de laatste wijkbijeenkomst voor het zomerreces, donderdag 29 juni. Locatie: Speeltuin Boswinkel. Aanvang: 19.30 uur.