Agenda stadsdeelcommissie West dinsdag 21 januari 2020

13 januari 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie West op dinsdag 21 januari 2020.

De vergadering begint om 19.30 uur in de obs Pathmosschool aan de Spinnerstraat 29 te Enschede.

Op de agenda staan ‘toelichting bestemmingsplan Rutbekerveld’ en de raadsvoorstellen voor de bestemmingsplannen ‘Vloeiweidenweg’, ‘Poolmansweg’ en ‘Twekkelerbeekweg’.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek/agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. K. Grunder, tel. 14053 of e-mail: k.grunder@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.