Bewoners trots op hun wijk in ‘t Zwering

18 mei 2016

In de mooie wijk 't Zwering Deelplan 1 is het heerlijk wonen! De buurtcommissie Plein Noabers probeert hieraan een bijdrage te leveren door het organiseren van activiteiten, waarbij gezellig samenzijn vooropstaat.

Zo hebben we onder gunstige stemming van de weergoden op zaterdagen 9 en 23 april de speeltoestellen aan het plein bij de Jan Tooropstraat een opgefriste kleur gegeven, gefinancierd door wijkbudget. Heel toepasselijk in de kleurschakeringen van Mondriaan's wereldberoemde schilderij 'Red, Yellow and Blue'!

Begin juli staat onze jaarlijkse barbecue op het programma, met voorafgaand een fietstocht door het mooie Twentse landschap. Recentelijk is door buurtbewoners en de gemeente een convenant afgesloten, waarbij buurtbewoners een groot deel van het groenonderhoud aan de Jan Tooropstraat voor hun rekening nemen. Alle activiteiten zijn niet mogelijk zonder de inzet van enthousiaste van vele vrijwilligers.