BOEKELO Doet: Opschoondag

logo zwerfvuil
05 maart 2019

Vrijwilligers gevraagd op zaterdag 16 maart

Traditiegetrouw houdt Boekelo de ‘BOEKELO Doet’ opschoondag tegelijk met de ‘landelijke NL Doet’. Tijdens deze Boekelose actie is het de bedoeling dat vrijwilligers de bermen van een aantal straten in het buitengebied zwerfvuilvrij maken.

Het gaat voornamelijk om bermen die ernstig vervuild zijn en/of niet al door het straat-adoptieteam worden onderhouden. De wijkbeheerder van Enschede-West, Jan ter Elzen, en de Dorpsraad ondersteunen de actie, zowel persoonlijk als met materieel.

Inloop

Start om 9.15 uur bij de Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Zweede, Boekelosestraat  275, met koffie/thee en krentewegge. Afsluiting om ca. 13.00 uur met een kop soep.

Coördinatie

Anton Heuven vanuit het straat-adoptieteam en Jos Brunink vanuit de Dorpsraad.

 

logo NL Doet