De Boei wordt weer ontmoetingsplek

Het gebouw van De Boei aan de Spinnerstraat
03 maart 2021

De Boei aan de Spinnerstraat krijgt eind maart nieuwe bewoners.

Het is de bedoeling om dit wijkcentrum het ‘Hart van West’ te maken. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar activiteiten plaatsvinden en waar functionarissen uit de wijk werkzaam zijn. Hier kunnen mooie initiatieven voor de wijk ontstaan.

De nieuwe bewoners van De Boei

Wijkteam, Wijkwijzer, politie en het Stadsdeelmanagement en wijkbeheer van de gemeente verhuizen eind maart van Service Centrum West aan de BW ter Kuilestraat naar De Boei. Zij worden voorlopig gehuisvest in de linkervleugel boven de gymzaal. De rechtervleugel moet nog worden verbouwd. Verwachting is, dat dit na de zomer klaar is en dan verhuizen zij naar de rechtervleugel. In de linkervleugel ontstaat dan ruimte voor andere organisaties. Tot slot krijgt het plein voor het gebouw meer groen en wordt darvoor opnieuw ingericht. 

Kom met uw ideeën

De netwerkcoach/opbouwwerker van stadsdeel West, Sigrid Binksma, verzamelt ideeën voor activiteiten, bijeenkomsten of wijkinitiatieven. Dus heeft u één of meerdere ideeën, geef deze dan aan haar door. U kunt Sigrid Binksma bereiken via 06 1509 3370 of per e-mail: Sbinksma@incluzio.nl

Spreekuur Wijkwijzer vanaf 15 maart in De Boei

Met ingang van 15 maart houdt de Wijkwijzer inloopspreekuur in De Boei op:

  • Maandagmiddag 13:00 uur tot 16:00 uur
  • Donderdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur

Er is dan geen inloopspreekuur meer in Servicecentrum West.

U kunt bij de Wijkwijzer terecht voor:

  • Activiteiten in de wijk
  • Wonen
  • Hulp bij opvoeden of zorg
  • Meedoen in de maatschappij
  • Financiën
  • Welzijn en gezondheid 
  • Vrijwilligerswerk
  • Gewoon voor een praatje

Maar natuurlijk kunt u ook langskomen voor een andere vragen en/of ideeën.

Houd (nog even) vol

Zodra de cronamaatregelen het weer toelaten wordt de grote zaal tussen de linker- en rechtervleugel ingericht als ontmoetingsplek voor iedereen. Wij hopen van harte dat we u dan weer persoonlijk kunnen ontmoeten, zodat we samen kunnen bouwen aan het ‘Hart van West’.