Eerste stukje van de Stadsbeek in de Elferinksweg is klaar

Foto Stadsbeek met bruggetje
23 december 2020

Half augustus 2020 is het bouwteam (een samenwerking van gemeente Enschede en Dura Vermeer) gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de Stadsbeek in de Elferinksweg

In de laatste week voor kerst werden de werkzaamheden in het eerste gedeelte, tussen de kruising met de B.W. ter Kuilestraat en de kruising met de Plataanstraat, afgerond. Daarmee is het eerste stukje van de Stadsbeek in de Elferinksweg klaar!

Met de Stadsbeek wordt wateroverlast aangepakt

De wijken Stadsveld en Pathmos zijn de laagstgelegen delen van Enschede. Als het hard regent, stroomt regenwater vanuit de andere wijken hiernaartoe. Putten in de straat en de riolering kunnen het regenwater niet zo snel verwerken. Hierdoor komen straten onder water te staan en loopt het water soms zelfs de woningen in. Daarom wordt de Stadsbeek aangelegd. Al het regenwater dat valt, stroomt weg via de beek. Daarnaast zijn er bergingsplekken aangelegd die bij zware regenbuien water tijdelijk opvangen. Ook zijn in een aantal straten zogeheten drainageleidingen aangelegd. Deze voeren het teveel aan grondwater af. Met de Stadsbeek, bergingsplekken en drainageleidingen wordt wateroverlast aangepakt.

In 2021 verder met de werkzaamheden

Na de kerstvakantie gaat het bouwteam verder met de aanleg van de Stadsbeek in de Elferinksweg. Tussen de kruising Elferinksweg – Lindestraat en Elferinksweg – Kastanjestraat gaan de werkzaamheden dan echt van start. Dit betekent dat dit gedeelte van de straat vanaf dat moment is afgesloten. Tot die tijd is de Elferinksweg toegankelijk voor direct aanwonenden maar niet voor doorgaand rijverkeer.