Geld voor goede ideeën

op de foto is een speeltuintje te zien met een gepimpt travokastje
30 oktober 2019

De laatste ronde? De tijd gaat snel, als we de weken tellen tot kerst zijn er nog zo’n zes weken te gaan.

Ofwel: als u een leuk idee hebt voor uw wijk, klop dan aan bij een commissie wijkbudget en vraag naar de mogelijkheden van een wijkbudget.

Wilt u meer fleurig groen in uw wijk, of kunst, muziek maken, met elkaar koken, iets met theater doen of noaberschap stimuleren? Voor goede ideeën is geld beschikbaar.

Dit jaar komt de wijkbudgetcommissie van Boswinkel nog op 27 november bij elkaar en de commissie Stadsveld op 16 december. Maar ook bij de andere commissies van Pathmos, Usselo, Twekkelo en Boekelo kunt u terecht met uw idee. Of bel met Marijke van Oostende (053) 481 71 79. Vanaf januari 2020 starten er weer nieuwe ‘rondes’, ofwel: hebt u een idee, kom ermee!