Geslaagde lunch op 26 september voor bewoners Beneluxlaan

14 oktober 2020

Burendag 2020. Niet altijd makkelijk om iets te organiseren voor een buurt in coronatijd.

Maar daar draaide welzijnsorganisatie SVEN haar handen niet voor om. Voor positieve reuring zorgen in de buurt en in contact komen met elkaar, bewoners én professionals in de wijk. Daar was het allemaal om te doen op zaterdag 26 september 2020. Uiteraard op gepaste afstand, maar met een heerlijk broodje, drankje en goed weer.

Rust teruggekeerd in de wijk

Bewoners van de Beneluxlaan en omgeving hebben een roerige zomer achter de rug. Een aantal overlast gevende situaties zorgde voor de nodige onrust. Dankzij de alertheid en meldingsbereidheid van bewoners én gerichte acties van verschillende, samenwerkende organisaties, lijkt de rust te zijn teruggekeerd.

Met elkaar in gesprek

Tijdens de lunch gingen bewoners en professionals met elkaar in gesprek om te praten over het wonen in de buurt de afgelopen tijd en wat er gedaan is om de overlast tegen te gaan. Daarnaast werd er ook veel gesproken over wensen, behoeften en verbeterpunten in de toekomst. Naast de bewoners waren Domijn, Tactus, wijkagent, wijkcoach, Bewonersteam Boswinkel (wijkraad) en de gemeente Enschede aanwezig.

Geslaagde middag

Naast een gezellige en geslaagde middag leverde de buurtlunch uiteindelijk veel nuttige informatie, nieuwe contacten en nieuwe kansen op. Samen met bewoners wordt nu gekeken hoe er tot concrete acties in de buurt kan worden gekomen om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te waarborgen en te vergroten.