Jan van Tooropstraat gaat voor groen

01 juni 2016

Bewoners van de Jan Tooropstraat sloten op 26 april, in aanwezigheid van wethouder Hans van Agteren, een beheersovereenkomst in verband met het onderhoud van het openbaar groen.

Dit kwam tot stand door overleg met dhr. R. Roelofs, enkele bewoners en wijkbeheerder Jan ten Elzen van stadsdeelbeheer West.

Bewoners gaven aan het openbaar groen zelf te willen onderhouden in hun directe leefomgeving. Deze overeenkomst geldt voor drie jaar en kan eventueel verlengd worden. Voorwaarde is wel dat het schoon, veilig, en heel moet zijn. Kleine snoeiwerkzaamheden zullen de bewoners zelf gaan doen, groot onderhoud blijft een taak van de gemeente.

Wethouder Hans van Agteren gaf aan dat hij het een mooie vorm van participatie vindt, dat bewoners hun eigen leefomgeving belangrijk vinden en daarom bereid zijn een deel van het onderhoud zelf op te pakken. Dit is een voorbeeld voor andere bewoners hoe het zou kunnen zijn in hun eigen leefomgeving.