Nieuw team van welzijnswerk Alifa in Stadsdeel West

In Stadsdeel West is er een nieuw team van welzijnswerk Alifa. Wie doet wat? Hieronder leggen we het uit.

Tamara (t.hoveling@alifa.nl) is opbouwwerker met aandachtsgebied Boswinkel en Stadsveld en Bertus (b.siemerink@alifa.nl) is opbouwwerker met aandachtsgebied Pathmos. Het opbouwwerk houdt zich in 2016 bezig met het meer bekendheid geven aan de diverse activiteiten en voorzieningen in de wijk door het creëren van een ‘sociaal platform’ in de wijk. Dit betekent het samen met buurtbewoners uitgeven van activiteitenoverzichten, het opzetten van een welkomstdienst in de verschillende buurtjes en het organiseren van informatiepunten. Bertus houdt zich daarnaast bezig met het ondersteunen van de wijkraden van Boswinkel en Pathmos.

Hilde (h.quivooy@alifa.nl) doet opvoedingsondersteuning, Stap In huisbezoeken, en begeleidt twee ontmoetingsgroepen in stadsdeel West en daarnaast doet zij ook de coördinatie van het project Spel aan Huis stedelijk. Gerrie (g.deschiffart@alifa.nl), Bart (b.aalders@alifa.nl) en Sagar (s.bhagoe@alifa.nl) zijn de jongerenwerkers voor geheel West, maar hebben wel hun eigen aandachtgebieden. Gerrie is werkzaam in Acacia en specifiek met meidenzaken, Bart heeft aandachtgebied Stadsveld en stedelijke taken en Sagar heeft als aandachtsgebied Pathmos en Boswinkel.

Contact via email of telefonisch met de receptie van Alifa: (053) – 480 1200, Facebook ‘Wijkwerk West Alifa’ en ’Jongerenwerk West Alifa’.

Sagar Bhagoe, Gerrie de Schiffart, Hilde Quivooy,  Bart Aalders en Tamara Hoveling
Bertus Siemerink