Nieuwe lichtmasten bij fietstunnels Boswinkel en Helmerhoek

vervanging lichtmasten bij de Oude Dijk in Enschede
11 november 2020

Vorig jaar hebben meerdere incidenten plaatsgevonden in de fietstunnels bij Boswinkel en de Helmerhoek.

Sindsdien is er al het nodige gedaan om het veiligheidsgevoel in deze tunnels te verbeteren. Bermbeplanting en struiken rond de tunnel werden gesnoeid en de lage lichtmasten bij de tunnels werden vervangen door tijdelijke hogere lichtmasten. Ook werd op initiatief van de bewoners een tunnelwacht ingesteld en zijn er afspraken gemaakt over extra surveillance door politie, handhaving en een beveiligingsbedrijf.

Betere verlichting

Uit gesprekken die de gemeente met omwonenden had bleek betere verlichting met meer spreidlicht bij de tunnels een grote wens te zijn. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan en heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om de openbare verlichting bij de fietstunnels verder te verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat er nieuwe hoge lichtmasten (6 meter) worden geplaatst bij de fietstunnels aan de Belgiëlaan (Boswinkel) en de Oude Dijk (Helmerhoek) met meer (spreid)licht bij het fietspad, voetpad en bermen rond de tunnels. De nieuwe lantaarnpalen gaan lang mee en zijn energiezuinig. Hiermee voldoet de gemeente ook aan de laatste milieueisen.

Vervanging huidige lichtmasten

Op 5 november 2020 heeft het bedrijf Dynnic de tijdelijk geplaatste lichtmasten aan de Oude Dijk vervangen en op 9 november bij de tunnel aan de Belgiëlaan

[fotograaf: Johan Bruinsma]