Oude N18/Haaksbergerstraat nu in beheer van gemeente Enschede

09 oktober 2019

Rijkswaterstaat heeft het dagelijks beheer en onderhoud van de oude N18 op 1 oktober 2019 per brief officieel aan de gemeente Enschede overgedragen.

Het betreft het gedeelte van de Haaksbergerstraat tussen de gemeentegrens van Haaksbergen en de Usselerrondweg. Het overgedragen wegvak heeft een lengte van 5,5 kilometer. Wethouder Jurgen van Houdt: “Ik ben blij dat de overdracht nu een feit is. Wij hebben samen met de bewoners van Usselo hier hard en lang aan gewerkt. Mooi dat nu door en met het dorp verder kan worden gewerkt aan het plan dat de rust terugbrengt in het dorpsverkeer.”

Maximum snelheid omlaag

Aan de overdracht door Rijkswaterstaat is een eis gekoppeld ten aanzien van de afwaardering van het wegvak. De gemeente moet dus op dit wegvak de maximum snelheid verlagen. Verkeer van en naar Enschede  zal daardoor meer gebruikmaken van de nieuwe N18.

Waar

Van

Naar

Op het weggedeelte van de Haaksbergerstraat tussen de gemeentegrens van Haaksbergen en de bebouwde komgrens zuid van Usselo wordt de maximum snelheid verlaagd

80 km/uur

60 km/uur

In de bouwde kom van Usselo

50 km/uur

30 km/uur

Op het weggedeelte tussen de bebouwde komgrens noord van Usselo en de Usselerrondweg 

80 km/uur

70 km/uur

Vervolg

Voor de weggedeelten waar de snelheid verlaagd wordt tot 60 en 30 km/uur betekent dit dat de inrichting van de weg fysiek gewijzigd wordt. Het door de gemeente gemaakte ontwerp van deze beide herinrichtingen is vorig jaar zomer al aan de bewoners en overige belanghebbenden gepresenteerd. Nu de oude N18 officieel is overgedragen kan de gemeente starten met het uitwerken van dit ontwerp in een bestek met bijbehorende bestektekeningen en daarna overgaan tot de aanbesteding van het werk.

 Bijkomende eis van Rijkswaterstaat bij de afwaardering is dat de gemeente deze afwaardering binnen 20 maanden na de officiële overdracht heeft gerealiseerd. Gezien de huidige planning van de gemeente Enschede – aanbesteding voorjaar 2020, uitvoering ca. mei – november 2020 zal de gemeente Enschede ruimschoots aan deze eis kunnen voldoen.