Overvaltraining ondernemers winkelcentrum Stadsveld en Boswinkel

08 februari 2017

Sinds een aantal jaren doen de ondernemers van Boswinkel en Stadsveld mee aan het traject Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk bestaat uit een aantal stappen, die bestaan uit meerdere punten waar het winkelcentrum aan moet voldoen op het gebied van onder andere veiligheid en hygiëne.

Men kan maximaal vijf stappen behalen, de zogenaamde keurmerk-sterren. In het kader daarvan is – onder andere door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, in samenwerking met de gemeente Enschede en de politie – een preventietraining overvallen aangeboden.

Samen met de trainer van het CCV werd in de vorm van rollenspellen een overvalsituatie nagebootst. De training werd door de ondernemers als heftig maar ook als zeer nuttig ervaren. Ze gaven aan deze training aan te bevelen aan andere ondernemers die te maken kunnen krijgen met overvallen. Een geslaagde training!